Certyfikat PN-EN 16636 z ISOQAR

Certyfikat PN-EN 16636

Norma PN-EN 16636 jest pierwszą normą branżową dotyczącą usług ochrony przed szkodnikami (pest control).

 

PN-EN 16636 określa wymagania stawiane dostawcom usług ochrony przed szkodnikami w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług.

 

Norma PN-EN 16636 adresuje wymagania dla dostawców usług ochrony przed szkodnikami w zakresie:

 

 • kontaktu z klientem,
 • oceny obiektu,
 • oceny ryzyka,
 • planu ochrony przed szkodnikami,
 • realizacji, monitoringu i dokumentowania usługi,
 • spełnienia wymagań standardów bezpieczeństwa produktów.

Certyfikacja PN-EN 16636 – dlaczego warto?

 • Certyfikacja i rejestracja na zgodność z PN-EN 16636 pokazuje zaangażowanie w jakość, wolę ciągłego doskonalenia wydajności oraz jest ukoronowaniem starań firmy w działaniach pro-jakościowych.
 • Certyfikacja PN-EN 16636 wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu.
 • Certyfikat PN-EN 16636 wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników
  i akcjonariuszy.
 • Certyfikacja PN-EN 16636 stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

Proces certyfikacji PN-EN 16636

Gdy wszystkie wymagania normy PN-EN 16636 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 


Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w praktyce (ocena podczas świadczenia usługi ochrony przed szkodnikami u jednego z Klientów).

 


Podczas certyfikacji normy PN-EN 16636 Auditor skupi się na przeglądzie polityki jakości, procedur, analizie czym dla organizacji jest jakość oraz określeniem czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne. Auditor sprawdzi również czy metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 


Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat PN-EN 16636, ważny przez 3 lata. Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu, jest przeprowadzenie auditów przeglądowych. Audity przeglądowe mają na celu zapewnienie, że system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania normy PN-EN 16636.

Jaki jest koszt certyfikacji PN-EN 16636?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty na certyfikację PN-EN 16636 zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności