Certyfikat PN-EN 16636 z ISOQAR

Certyfikat PN-EN 16636

Norma PN-EN 16636 jest pierwszą normą branżową dotyczącą usług ochrony przed szkodnikami (pest control).

 

PN-EN 16636 określa wymagania stawiane dostawcom usług ochrony przed szkodnikami w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług.

 

Norma PN-EN 16636 adresuje wymagania dla dostawców usług ochrony przed szkodnikami w zakresie:

 

 • kontaktu z klientem,
 • oceny obiektu,
 • oceny ryzyka,
 • planu ochrony przed szkodnikami,
 • realizacji, monitoringu i dokumentowania usługi,
 • spełnienia wymagań standardów bezpieczeństwa produktów.

Certyfikacja PN-EN 16636 – dlaczego warto?

 • Certyfikacja i rejestracja na zgodność z PN-EN 16636 pokazuje zaangażowanie w jakość, wolę ciągłego doskonalenia wydajności oraz jest ukoronowaniem starań firmy w działaniach pro-jakościowych.
 • Certyfikacja PN-EN 16636 wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu.
 • Certyfikat PN-EN 16636 wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników
  i akcjonariuszy.
 • Certyfikacja PN-EN 16636 stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

Proces certyfikacji PN-EN 16636

Gdy wszystkie wymagania normy PN-EN 16636 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 


Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w praktyce (ocena podczas świadczenia usługi ochrony przed szkodnikami u jednego z Klientów).

 


Podczas certyfikacji normy PN-EN 16636 Auditor skupi się na przeglądzie polityki jakości, procedur, analizie czym dla organizacji jest jakość oraz określeniem czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne. Auditor sprawdzi również czy metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 


Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat PN-EN 16636, ważny przez 3 lata. Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu, jest przeprowadzenie auditów przeglądowych. Audity przeglądowe mają na celu zapewnienie, że system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania normy PN-EN 16636.

Jaki jest koszt certyfikacji PN-EN 16636?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty na certyfikację PN-EN 16636 zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies