Certyfikat ISO 20000 | System Zarządzania Usługami IT | ISOQAR

Certyfikat ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 jest pierwszą międzynarodową normą systemu zarządzania usługami. Opisuje ona zintegrowany zestaw procesów zarządzania dla skutecznego świadczenia usług na rzecz organizacji.

 

Rodzina norm ISO/IEC 20000 składa się z kilku części, z których organizacje najczęściej sięgają po ISO/IEC 20000-1 i ISO/IEC 20000-2.

 

ISO/IEC 20000-1 jest formalną specyfikacją i określa wymagania dla organizacji do dostarczania zarządzanych usług o odpowiedniej jakości dla swoich klientów.

 

ISO/IEC 20000-2 jest kodeksem postępowania i opisuje najlepsze praktyki dla zarządzania procesami w zakresie ISO/IEC 20000-1. Kodeks postępowania będzie szczególnie użyteczny w organizacjach, które przygotowują się do certyfikacji na zgodność z normą ISO/IEC 20000 lub planują doskonalenie usług.

 

Certyfikat ISO/IEC 20000 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą ISOQAR, to obiektywny dowód, że Państwa organizacja spełnia wymogi systemu zarządzania usługami IT.

Certyfikacja ISO/IEC 20000 - najważniejsze korzyści

 • Akredytowana certyfikacja i rejestracja na zgodność z ISO/IEC 20000 pokazuje zaangażowanie w jakość usług IT i wolę ciągłego doskonalenia.
 • Certyfikat ISO/IEC 20000 wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania usługami IT, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu.
 • Certyfikacja ISO/IEC 20000 wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy.
 • Certyfikat ISO/IEC 20000 stanowi również przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

Jak uzyskać certyfikat ISO/IEC 20000

Gdy wszystkie wymagania standardu ISO/IEC 20000 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja ISO/IEC 20000 będzie przebiegać dwu etapowo. Etap 1 dotyczy przeglądu dokumentacji, a etap 2 sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji ISO/IEC 20000 Auditor skupi się na przeglądzie dokumentacji systemowej, procedur, analizie jak organizacja zarządza usługami oraz określeniem czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne. Auditor sprawdzi również czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO/IEC 20000. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO/IEC 20000.

Certyfikacja ISO/IEC 20000 - jaki jest koszt?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.

 

W celu uzyskania oferty na certyfikację ISO/IEC 20000 zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Dlaczego warto certyfikować ISO/IEC 20000 z ISOQAR?
 • Usługi certyfikacji i rejestracji świadczymy w oparciu o międzynarodowe akredytacje, które są gwarancją ich najwyższej jakości oraz rozpoznawalności Państwa certyfikatów.
 • Nasi auditorzy są ekspertami w swojej dziedzinie, dzięki czemu prowadzone przez nas audity nie skupiają się wyłącznie na utrzymaniu zgodności, ale również na ciągłym doskonaleniu Państwa biznesu.
 • Możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych z certyfikacji Klientów. Przyjazne podejście i nasze zaangażowanie przekładają się na szybki rozwój naszej jednostki certyfikującej.
 • Chętnie wyciągamy pomocną dłoń do naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, co wyraża hasło „JESTEŚMY DOSTĘPNI".
 • Dzięki obecności ISOQAR na wielu kontynentach jesteśmy w stanie przeprowadzić certyfikację i rejestrację na terenie prawie każdego kraju na świecie.

 

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia?

 • Szkolenia - Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja ISO/IEC 20000. Szczegóły szkoleń dostępne są na stronie.
 • Analiza luk  - Sprawdź, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu ISO/IEC 20000. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy Twojego systemu mogą wymagać poprawy.
Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies