Certyfikat ISO 45001 / OHSAS 18001 | Akredytowana Certyfikacja ISOQAR

Certyfikat ISO 45001 / certyfikat OHSAS 18001

ISO 45001 to pierwszy międzynarodowo uznawany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Standard pomaga organizacjom zarządzać procesami oraz ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, w sposób systematyczny i spójny.

 

ISO 45001 zastępuje standard OHSAS 18001, który zostanie wycofany 12 marca 2021 roku. Oznacza to, że do tego czasu, wszystkie organizacje, które posiadają aktualnie ważny certyfikat OHSAS 18001, w celu zachowania ciągłości, są zobowiązane zaktualizować swój system do wymagań nowej wersji normy ISO 45001.

 

Certyfikat ISO 45001 jest wiarygodnym dowodem, że wszystkie procesy realizowane w Państwa organizacji zorientowane są na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Certyfikacja ISO 45001 / OHSAS 18001 - najważniejsze korzyści

  • Akredytowana certyfikacja ISO 45001 pomaga w zmniejszeniu kosztów organizacji poprzez minimalizowanie ryzyka wypadków oraz poprawę ogólnego stanu zdrowia wszystkich pracowników,
  • Posiadanie certyfikatu ISO 45001 pokazuje również zaangażowanie w dbałość o środowisko pracy i zdrowie pracowników,
  • Standard ISO 45001 nakłada obowiązek działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dzięki czemu ​​pomaga przedsiębiorcom uchronić się przed konsekwencjami finansowymi, jakie wynikałyby z niespełnienia obowiązujących przepisów prawnych w zakresie BHP.
  • Certyfikat ISO 45001 wzmacnia także wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy oraz stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

Jak uzyskać certyfikat ISO 45001 / OHSAS 18001

Gdy wszystkie wymagania normy ISO 45001 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja ISO 45001 będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji ISO 45001 Auditor dokona przeglądu czym dla organizacji jest zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz określi czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne. Następnie sprawdzi czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 45001. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO 45001.

Koszt certyfikacji ISO 45001 / OHSAS 18001

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.

 

W celu uzyskania oferty na certyfikację ISO 45001 zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Przejście z OHSAS 18001 na ISO 45001

ISO 45001 zastąpi standard OHSAS 18001, który zostanie wycofany 12 marca 2021 roku. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy przy wdrażaniu lub migracji z OHSAS 18001 na ISO 45001, ISOQAR oferuje:

  • Szeroki zakres szkoleń realizowanych w formie otwartej i zamkniętej, które pomogą Państwu lepiej zrozumieć wymagania ISO 45001 oraz zidentyfikować obszary wymagające zmiany. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie.
  • Audit wstępny, który potwierdzi czy są Państwo odpowiednio przygotowani do certyfikacji ISO 45001.
  • Bezpłatny dokument Analizy Luk, który pomoże określić, w którym miejscu znajduje się Państwa organizacja w drodze do ISO 45001.
  • Zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących migracji na ISO 45001.

 

Jeżeli chcą Państwo otrzymać bezpłatne wsparcie w postaci dokumentu Analizy Luk prosimy o przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego. W treści wiadomości prosimy dopisać "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany adres poczty oraz numer telefonu na temat usług oferowanych przez ISOQAR CEE Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa"

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności