Certyfikat ISO 29990 z ISOQAR

CERTYFIKAT ISO 29990

Norma ISO 29990 „Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług” określa system zarządzania dla organizacji świadczących usługi szkoleniowe i zajmujących się tematyką edukacyjną.

 

Jest to norma opisująca wymagania dla systemu zarządzania jakością w pełni uwzględniająca specyfikę branży szkoleniowej. ISO 29990 można zintegrować z systemem zarządzania jakością opartym na normie ISO 9001.

GŁÓWNE ASPEKTY ISO 29990

 • określenie potrzeb szkoleniowych;
 • zaprojektowanie usług szkoleniowych;
 • świadczenie usług szkoleniowych;
 • monitoring dostarczania usług szkoleniowych;
 • zarządzanie strategiczne i biznesowe;
 • przegląd zarządzania;
 • działania korygujące i zapobiegawcze;
 • zarządzanie finansami i zarządzanie ryzykiem;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną;
 • alokacja zasobów;
 • audity wewnętrzne;
 • informacja zwrotna od zainteresowanych stron.

CERTYFIKAT ISO 29990 – DLACZEGO WARTO?

 • Certyfikacja i rejestracja na zgodność z ISO 29990 pokazuje zaangażowanie w jakość, wolę ciągłego doskonalenia wydajności oraz jest ukoronowaniem starań firmy w działaniach pro-jakościowych.
 • Certyfikacja wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu. 
 • Certyfikat ISO 29990 wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy. 
 • Certyfikacja ISO 29990 stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.
 • Wdrożeie systemu ISO 29990 gwarantuje efektywniejsze prowadzenie procesów edukacyjnych i szkoleniowych.

CERTYFIKACJA ISO 29990

Gdy wszystkie wymagania normy ISO 29990 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.Proces certyfikacji ISO 29990 przebiega dwuetapowo. Etap I to przegląd dokumentacji, a Etap II polega na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia Etapu I certyfikacji i Etapu II certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.Podczas certyfikacji ISO 29990 auditor skupi się na przeglądzie polityki jakości, procedur, analizie czym dla organizacji jest jakość oraz określeniem czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne. Auditor sprawdzi również czy metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 29990. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania normy ISO 29990.

JAKI JEST KOSZT CERTYFIKACJI ISO 29990?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies