Certyfikat ISO 28000 | Bezpieczeństwo Łańcucha Dostaw | ISOQAR

Certyfikat ISO 28000

Norma ISO 28000 dotyczy systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw i może być stosowana przez organizacje o różnej wielkości, które zajmują się produkcją, usługami, magazynowaniem lub transportem (lotniczym, kolejowym, drogowym i morskim). Standard pomaga organizacjom zminimalizować ryzyko wystąpienia incydentów.

 

ISO 28000 opiera się na analizie ryzyka poszczególnych elementów procesów (finansowych, produkcyjnych, przepływu informacji itp.) obejmując swoim zasięgiem wymagania dotyczące:

 • ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw,
 • zapewnienia zgodności z polityką zarządzania bezpieczeństwem,
 • wykazania zgodności,
 • ubiegania się o certyfikat/rejestrację zgodności przez organizację strony trzeciej, lub dokonania samostanowienia i własnej deklaracji zgodności.

 

Certyfikat ISO 28000 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą ISOQAR, to obiektywny dowód, że Państwa organizacja spełnia wymogi systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw.

Certyfikacja ISO 28000 - najważniejsze korzyści

Wdrożenie i certyfikacja ISO 28000 jest pomocne w osiągnięciu statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Po jego uzyskaniu przedsiębiorstwo może korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych, co wiąże się z:

 • mniejszą niż inni przedsiębiorcy liczbą kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,
 • przeprowadzaniem kontroli w sposób priorytetowy,
 • uprawnieniem do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
 • uprawnieniem do składania przewozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
 • możliwością wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

 

Ponadto certyfikat ISO 28000:

 • Pokazuje zaangażowanie w bezpieczeństwo i wolę ciągłego doskonalenia wydajności;
 • Wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu;
 • Wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy;
 • Stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

Jak uzyskać certyfikat ISO 28000

Gdy wszystkie wymagania standardu ISO 28000 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Proces certyfikacji ISO 28000 przebiega dwuetapowo. Etap I to przegląd dokumentacji, a Etap II polega na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia Etapu I certyfikacji i Etapu II certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji ISO 28000 auditor skupi się na przeglądzie polityki organizacji w sferze bezpieczeństwa, procedur, analizie czym dla organizacji jest bezpieczeństwo oraz określeniem czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne. Auditor sprawdzi również czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 28000. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO 28000.

Certyfikacja ISO 28000 - jaki jest koszt?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.

 

W celu uzyskania oferty na certyfikację ISO 28000 zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Dlaczego warto certyfikować ISO 28000 z ISOQAR?
 • Usługi certyfikacji i rejestracji świadczymy w oparciu o międzynarodowe akredytacje, które są gwarancją ich najwyższej jakości oraz rozpoznawalności Państwa certyfikatów.
 • Nasi auditorzy są ekspertami w swojej dziedzinie, dzięki czemu prowadzone przez nas audity nie skupiają się wyłącznie na utrzymaniu zgodności, ale również na ciągłym doskonaleniu Państwa biznesu.
 • Możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych z certyfikacji Klientów. Przyjazne podejście i nasze zaangażowanie przekładają się na szybki rozwój naszej jednostki certyfikującej.
 • Chętnie wyciągamy pomocną dłoń do naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, co wyraża hasło „JESTEŚMY DOSTĘPNI".
 • Dzięki obecności ISOQAR na wielu kontynentach jesteśmy w stanie przeprowadzić certyfikację i rejestrację na terenie prawie każdego kraju na świecie.

 

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia?

 • Szkolenia - Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja ISO 28000. Szczegóły szkoleń dostępne są na stronie.
 • Analiza luk  - Sprawdź, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu ISO 28000. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy Twojego systemu mogą wymagać poprawy.
Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności