Certyfikat ISO 22301 | Akredytowana Certyfikacja | ISOQAR

Certyfikat ISO 22301

ISO 22301 jest międzynarodową normą stanowiącą wymagania dla ustanowienia i zarządzania efektywnym systemem zarządzania ciągłością działania (BCMS) w każdej organizacji, niezależnie od rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności.

 

Powstanie normy ISO 22301 jest odpowiedzią na zainteresowanie brytyjską normą BS 25999-2, która zdobyła uznanie nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i na całym świecie.

 

System zarządzania ciągłością działania przyczynia się do rozwoju bardziej odpornego społeczeństwa. Norma ISO 22301 daje organizacjom dostęp do wymagań, które pozwolą przygotować się do incydentów mogących uniemożliwiać osiągnięcie celów biznesowych. ISO 22301 może być użyte do oceny zdolności organizacji do spełnienia własnych potrzeb i obowiązków związanych z ciągłością biznesu oraz ustanowić politykę zarządzania ciągłością działania, która zapewni strukturę do wdrożenia skutecznego systemu zarządzania ciągłością działania.

 

W wielu przypadkach awarie są czymś niedopuszczalnym, a wdrożenie normy i certyfikacja ISO 22301 pomoże Twojej organizacji w ustanowieniu najlepszego podejścia do zarządzania nimi. Norma została specjalnie zaprojektowana do zapewnienia ciągłości biznesu nawet podczas najbardziej nieoczekiwanych okoliczności.

 

Certyfikat ISO 22301 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą ISOQAR, to obiektywny dowód, który mogą Państwo przedstawić swoim klientom, instytucjom nadzorującym Państwa działalność oraz firmom ubezpieczeniowym.

Certyfikacja ISO 22301 - najważniejsze korzyści

Istnieje wiele korzyści płynących z wdrożenia i certyfikacji ISO 22301, w tym następujące dotyczące kluczowych obszarów:

 • Dostawy - po zakłóceniu dostawy towarów czy też świadczenia usług standard zapewnia przetestowane metody przywracania zdolności organizacji do dostarczania krytycznych produktów i usług do ustalonego poziomu i w odpowiednim czasie.
 • Odporność - standard pro-aktywnie poprawia odporność organizacji w obliczu zakłóceń i zapewnia zdolność do osiągnięcia kluczowych celów.
 • Zarządzanie - zapewnia sprawdzoną zdolność do zarządzania zakłóceniami i ochronę (a nawet poprawę) reputacji marki.

 

Dalsze korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu ISO 22301, to przede wszystkim obniżenie kosztów przywrócenia organizacji do pełnej skuteczności, funkcjonowanie zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami oraz identyfikowanie możliwości doskonalenia.

 

Certyfikat ISO 22301 wykazuje, że organizacja określiła, wdrożyła i nadzoruje ciągłość swojego biznesu, jednak korzyści nie kończą się na tym.

Certyfikacja ISO 22301 demonstruje również:

 • zaangażowanie na rzecz klientów w dostarczaniu pewności, że firma może nadal działać bez względu na nieprzewidziane okoliczności i zakłócenia;
 • wiarygodność i zaufanie przez istnienie skutecznego systemu zarządzania ciągłością działania, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu;
 • certyfikat ISO 22301 buduje solidny wizerunek firmy w oczach Klientów, pracowników, udziałowców i innych stron zainteresowanych.

Jak uzyskać certyfikat ISO 22301

Gdy wszystkie wymagania normy ISO 22301 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja ISO 22301 będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji ISO 22301 Auditor w pierwszej kolejności dokona przeglądu dokumentacji. Proces ten będzie zawierał przegląd: polityki zarządzania ciągłością działania, zakresu systemu. Auditor sprawdzi ocenę ciągłości działania oraz określi czy cele ustanowione dla programów zarządzania są mierzalne i możliwe do osiągnięcia. Następnie zostanie sprawdzone czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 22301. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania normy ISO 22301.

Certyfikacja ISO 22301 - jaki jest koszt?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.

 

W celu uzyskania oferty na certyfikację ISO 22301 zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Dlaczego warto certyfikować ISO 22301 z ISOQAR?
 • Usługi certyfikacji i rejestracji świadczymy w oparciu o międzynarodowe akredytacje, które są gwarancją ich najwyższej jakości oraz rozpoznawalności Państwa certyfikatów.
 • Nasi auditorzy są ekspertami w swojej dziedzinie, dzięki czemu prowadzone przez nas audity nie skupiają się wyłącznie na utrzymaniu zgodności, ale również na ciągłym doskonaleniu Państwa biznesu.
 • Możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych z certyfikacji Klientów. Przyjazne podejście i nasze zaangażowanie przekładają się na szybki rozwój naszej jednostki certyfikującej.
 • Chętnie wyciągamy pomocną dłoń do naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, co wyraża hasło „JESTEŚMY DOSTĘPNI".
 • Dzięki obecności ISOQAR na wielu kontynentach jesteśmy w stanie przeprowadzić certyfikację i rejestrację na terenie prawie każdego kraju na świecie.

 

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia?

 • Szkolenia - Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja ISO 22301. Szczegóły dostępne na stronie.
 • Analiza luk - Sprawdź, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu ISO 22301. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy Twojego systemu mogą wymagać poprawy.
Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności