Certyfikat ISO 22000 | Akredytowana Certyfikacja | ISOQAR

Certyfikat ISO 22000

ISO 22000 to międzynarodowy standard systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który może być stosowany w całym łańcuchu żywnościowym. O certyfikację ISO 22000 mogą ubiegać się plantatorzy, producenci i przetwórcy żywności, a także organizacje zajmujące się pakowaniem, transportem oraz dystrybucją. Standard ISO 22000 jest także odpowiedni dla dostawców usług i produktów niespożywczych takich jak środki czystości. Norma ma zastosowanie we wszystkich organizacjach, niezależnie od ich wielkości.

 

Warto również podkreślić, że ISO 22000 daje możliwość zintegrowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z innymi systemami z rodziny ISO np. systemem zarządzania jakością ISO 9001.

 

Certyfikat ISO 22000 jest wiarygodnym dowodem, że wszystkie procesy realizowane w Państwa organizacji zorientowane są zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa żywności.

 

Uwaga! W czerwcu 2018 wydana została nowa wersja standardu ISO 22000. Wszystkie organizacje, które posiadają aktualnie ważny certyfikat ISO 22000:2005, w celu zachowania jego ciągłości, są zobowiązane do 18.06.2021 roku zaktualizować swój system do wymagań nowej wersji ISO 22000:2018. ISOQAR CEE oferuje swoim Klientom pełne wsparcie oraz pakiet szkoleń, które pozwolą w pełni zrozumieć i dostosować system zarządzania bezpieczeństwem żywności do wymagań nowego standardu. Aby zapoznać się z pełną ofertą szkoleń w zakresie ISO 22000 kliknij TUTAJ.

Certyfikacja ISO 22000 - dlaczego warto?

 • Akredytowana certyfikacja i rejestracja na zgodność z ISO 22000 pokazuje zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wolę ciągłego doskonalenia;
 • Certyfikacja ISO 22000 wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu;
 • Certyfikat ISO 22000 wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy;
 • Stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.
 • Umożliwia redukcję kosztów poprzez zmniejszenie liczby odpadów poprodukcyjnych oraz zwrotów.
 • Certyfikacja ISO 22000 zapewnia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa żywności.
 • Umożliwia efektywniejsze zarządzanie ryzykiem;
 • Daje możliwość integracji z innymi normami z rodziny ISO.

Jak uzyskać certyfikat ISO 22000

Gdy wszystkie wymagania standardu ISO 22000 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja ISO 22000 będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji standardu ISO 22000 auditor skupi się na przeglądzie polityki bezpieczeństwa żywności oraz procedur z nią związanych. Badaniu podlegać będą również cele programów zarządzania, w szczególności sprawdzenie czy są mierzalne i osiągalne. Auditor sprawdzi również czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 22000. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO 22000.

Jaki jest koszt certyfikacji ISO 22000?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty na certyfikację ISO 22000 zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat ISO 22000 od ISOQAR?
 • Jesteśmy jedną z pierwszych organizacji w Polsce mających prawo wydawania certyfikatów zgodności ze standardem FSSC 22000;
 • Jako jedni z niewielu posiadamy należytą wiedzę na temat standardu FSSC 22000 oraz doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych audytorów, co gwarantuje właściwy przebieg procesu certyfikacji;
 • Możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych z certyfikacji Klientów. Przyjazne podejście i nasze zaangażowanie przekładają się na szybki rozwój naszej jednostki certyfikującej.
 • Chętnie wyciągamy pomocną dłoń do naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, co wyraża hasło „JESTEŚMY DOSTĘPNI".
 • Dzięki obecności ISOQAR na wielu kontynentach jesteśmy w stanie przeprowadzić certyfikację i rejestrację na terenie prawie każdego kraju na świecie.

 

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia?

 • Szkolenia - Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja ISO 22000. Szczegóły szkoleń dostępne na stronie.
 • Analiza luk  - Sprawdź, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu ISO 22000. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy Twojego systemu mogą wymagać poprawy.
Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies