Certyfikat ISO 17100 z ISOQAR

Certyfikat ISO 17100

Norma ISO 17100 (wcześniej PN EN 15038) jest pierwszą normą branżową dotyczącą usług tłumaczeniowych, przy czym ma zastosowanie wyłącznie przy tłumaczeniach pisemnych.


ISO 17100 określa wymagania stawiane  dostawcom usług tłumaczeniowych w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług.

 

Norma ISO 17100 adresuje wymagania dla dostawców usług tłumaczeniowych w zakresie:

 • zasobów ludzkich,
 • zasobów technicznych,
 • systemu zarządzania jakością,
 • zarządzania realizacją zleceń,
 • relacji z klientem,
 • procedur obowiązujących przy świadczeniu usług tłumaczeniowych,
 • monitorowania i kontroli procesu tłumaczenia.

Certyfikacja ISO 17100 – dlaczego warto?

 • Certyfikacja i rejestracja na zgodność z ISO 17100 pokazuje zaangażowanie w jakość, wolę ciągłego doskonalenia wydajności oraz jest ukoronowaniem starań firmy w działaniach pro-jakościowych.
 • Certyfikacja ISO 17100 wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu. 
 • Certyfikat ISO 17100 wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy. 
 • Certyfikacja ISO 17100 stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

Certyfikacja ISO 17100

Gdy wszystkie wymagania normy ISO 17100 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem Procesu certyfikacji.


Podczas certyfikacji normy ISO 17100 Auditor skupi się na przeglądzie polityki jakości, procedur, analizie czym dla organizacji jest jakość oraz określeniem czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne. Auditor sprawdzi również czy metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.


Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 17100.  Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania normy ISO 17100.

Jaki jest koszt certyfikacji ISO 17100?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat ISO 17100 w ISOQAR?
 • Usługi certyfikacji i rejestracji świadczymy w oparciu o międzynarodowe akredytacje, które są gwarancją ich najwyższej jakości.
 • Nasi auditorzy są ekspertami w swojej dziedzinie, dzięki czemu prowadzone przez nas audity nie skupiają się wyłącznie na utrzymaniu zgodności, ale również na ciągłym doskonaleniu Państwa biznesu.
 • Możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych z certyfikacji Klientów. Przyjazne podejście i nasze zaangażowanie przekładają się na szybki rozwój naszej jednostki certyfikującej.
 • Chętnie wyciągamy pomocną dłoń do naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, co wyraża hasło „JESTEŚMY DOSTĘPNI".
 • Dzięki obecności ISOQAR na wielu kontynentach jesteśmy w stanie przeprowadzić certyfikację i rejestrację na terenie prawie każdego kraju na świecie.
Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies