Certyfikat IFS Food | Akredytowana Certyfikacja | ISOQAR

Certyfikat IFS Food

Standard IFS Food (International Featured Standard) jest uznanym przez GFSI standardem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności. Odnosi się do wszystkich etapów przetwórstwa spożywczego z wyłączeniem produkcji pierwotnej.

 

Założeniem IFS jest umożliwienie oceny systemów bezpieczeństwa i jakości żywności u dostawców w ujednolicony sposób.

 

Certyfikat IFS Food jest coraz częściej warunkiem niezbędnym do nawiązania współpracy dostawców z międzynarodowymi sieciami handlowymi.

 

Do podstawowych celów Międzynarodowego Standardu Żywności IFS należą:
– Stworzenie wspólnego standardu o jednolitym systemie oceny,
– Zapewnienie porównywalności i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw,
– Obniżenie kosztów i oszczędność czasu zarówno dostawców jak i Handlowców Detalicznych i Hurtowych.

 

Certyfikat IFS Food wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą ISOQAR, to obiektywny dowód, że Państwa organizacja spełnia wymogi systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Korzyści z wdrożenia systemu IFS Food

Istnieje szereg korzyści wynikających z wdrożenia standardu IFS, do których zaliczyć możemy m.in.:

 • Możliwość zmniejszenia liczby auditów bezpieczeństwa żywności wykonywanych przez sieci handlowe;
 • Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa;
 • Zapewnienie ciągłego doskonalenia przez możliwość ciągłej obserwacji wszelkich działań i korekty niezgodności;
 • Monitorowanie zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi żywności;
 • Uzyskanie obiektywnego obrazu stanu bezpieczeństwa żywności.

Certyfikacja IFS Food - dlaczego warto?

 • Certyfikat IFS Food potwierdza zgodność procesu produkcji z międzynarodowymi standardami, wymaganiami prawnymi i specyfikacjami klientów;
 • Certyfikacja IFS Food daje możliwość pozyskania nowych klientów oraz nowych rynków zbytu dla oferowanych produktów;
 • Spełnienie wymagań oraz budowanie dobrych relacji z międzynarodowymi sieciami handlowymi (posiadanie certyfikatu IFS jest często warunkiem nawiązania współpracy);
 • Redukcja kosztów poprzez zmniejszenie liczby odpadów poprodukcyjnych oraz zwrotów.
 • Minimalizacja ryzyka związanego ze skażeniem żywności szkodliwymi substancjami, mikroorganizmami lub ciałami obcymi.
 • Ograniczenie lub wyeliminowanie auditów klientowskich;
 • Wzrost zaufania klientów i dostawców;
 • Certyfikat IFS Food stanowi także przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

Jak uzyskać certyfikat IFS Food

Gdy wszystkie wymagania standardu są spełnione, organizacja może przystąpić do oceny IFS Food. Powinna zostać ona wykonana przez stronę trzecią - niezależną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Ocena będzie przebiegać dwu etapowo. Podczas Etapu I auditor sprawdzi funkcjonowanie systemu IFS w organizacji. Etap II odbywa się poza siedzibą organizacji. Auditor przygotowuje wówczas obszerny raport z oceny. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem Procesu certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji standardu IFS Food auditor skupi się na przeglądzie działań wykonywanych w organizacji i ich zgodności z wymaganiami normy. Po pozytywnie zakończonej ocenie, organizacji zostanie wydany certyfikat IFS Food.

Jaki jest koszt certyfikacji IFS Food?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty na certyfikację IFS Food zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

 

Dlaczego warto uzyskać certyfikat IFS Food od ISOQAR?

 • Jako jedni z niewielu posiadamy należytą wiedzę na temat standardu IFS Food oraz doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych auditorów, co gwarantuje właściwy przebieg procesu certyfikacji;
 • Możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych z certyfikacji Klientów. Przyjazne podejście i nasze zaangażowanie przekładają się na szybki rozwój naszej jednostki certyfikującej.
 • Chętnie wyciągamy pomocną dłoń do naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, co wyraża hasło „JESTEŚMY DOSTĘPNI".
 • Dzięki obecności ISOQAR na wielu kontynentach jesteśmy w stanie przeprowadzić certyfikację i rejestrację na terenie prawie każdego kraju na świecie.

 

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia?

 • Szkolenia - Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja IFS Food. Szczegóły szkoleń dostępne na stronie.
 • Analiza luk  - Sprawdź, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu IFS Food. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy Twojego systemu mogą wymagać poprawy.
Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności