Certyfikat IFS Food | Akredytowana Certyfikacja | ISOQAR

Certyfikat IFS Food

Standard IFS Food (International Food Standard) jest uznanym przez GFSI standardem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności. Odnosi się do wszystkich etapów przetwórstwa spożywczego z wyłączeniem produkcji pierwotnej.

 

Założeniem IFS jest umożliwienie oceny systemów bezpieczeństwa i jakości żywności u dostawców w ujednolicony sposób.

 

Certyfikat IFS Food jest coraz częściej warunkiem koniecznym do nawiązania współpracy dostawców z międzynarodowymi sieciami handlowymi.

 

Do podstawowych celów Międzynarodowego Standardu Żywności IFS należą:
– Stworzenie wspólnego standardu o jednolitym systemie oceny,
– Zapewnienie porównywalności i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw,
– Obniżenie kosztów i oszczędność czasu zarówno dostawców jak i Handlowców Detalicznych i Hurtowych.

 

Certyfikat IFS Food wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą ISOQAR, to obiektywny dowód, że Państwa organizacja spełnia wymogi systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Korzyści z wdrożenia systemu IFS Food

Istnieje szereg korzyści wynikających z wdrożenia standardu IFS, do których zaliczyć możemy m.in.:

 • Możliwość zmniejszenia liczby auditów bezpieczeństwa żywności wykonywanych przez sieci handlowe;
 • Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa;
 • Zapewnienie ciągłego doskonalenia przez możliwość ciągłej obserwacji wszelkich działań i korekty niezgodności;
 • Monitorowanie zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi żywności;
 • Uzyskanie obiektywnego obrazu stanu bezpieczeństwa żywności.

Certyfikacja IFS Food - dlaczego warto?

 • Certyfikat IFS Food potwierdza zgodność procesu produkcji z międzynarodowymi standardami, wymaganiami prawnymi i specyfikacjami klientów;
 • Certyfikacja IFS Food daje możliwość pozyskania nowych klientów oraz nowych rynków zbytu dla oferowanych produktów;
 • Spełnienie wymagań oraz budowanie dobrych relacji z międzynarodowymi sieciami handlowymi (posiadanie certyfikatu IFS jest często warunkiem nawiązania współpracy);
 • Redukcja kosztów poprzez zmniejszenie liczby odpadów poprodukcyjnych oraz zwrotów.
 • Minimalizacja ryzyka związanego ze skażeniem żywności szkodliwymi substancjami, mikroorganizmami lub ciałami obcymi.
 • Ograniczenie lub wyeliminowanie auditów klientowskich;
 • Wzrost zaudania klientów i dostawców;
 • Certyfikat IFS Food stanowi także przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

Jak uzyskać certyfikat IFS Food

Gdy wszystkie wymagania standardu IFS Food są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Podczas Etapu I auditor sprawdzi funkcjonowanie systemu IFS w organizacji. Etap II odbywa się poza siedzibą organizacji. Auditor przygotowuje wówczas obszerny raport z certyfikacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem Procesu certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji standardu IFS Food auditor skupi się na przeglądzie działań wykonywanych w organizacji i ich zgodności z wymaganiami normy. Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat IFS Food.

Jaki jest koszt certyfikacji IFS Food?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty na certyfikację IFS Food zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

 

Dlaczego warto uzyskać certyfikat IFS Food od ISOQAR?

 • Jesteśmy jedną z pierwszych organizacji w Polsce mających prawo wydawania certyfikatów zgodności ze standardem FSSC 22000;
 • Jako jedni z niewielu posiadamy należytą wiedzę na temat standardu FSSC 22000 oraz doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych audytorów, co gwarantuje właściwy przebieg procesu certyfikacji;
 • Możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych z certyfikacji Klientów. Przyjazne podejście i nasze zaangażowanie przekładają się na szybki rozwój naszej jednostki certyfikującej.
 • Chętnie wyciągamy pomocną dłoń do naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, co wyraża hasło „JESTEŚMY DOSTĘPNI".
 • Dzięki obecności ISOQAR na wielu kontynentach jesteśmy w stanie przeprowadzić certyfikację i rejestrację na terenie prawie każdego kraju na świecie.

 

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia?

 • Szkolenia - Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja IFS Food. Szczegóły szkoleń dostępne na stronie.
 • Analiza luk  - Sprawdź, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu IFS Food. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy Twojego systemu mogą wymagać poprawy.
Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies