Certyfikat EN 50600 z ISOQAR

Certyfikat EN 50600

Certyfikat EN 50600 - Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych

Grupa norm EN 50600 jest zestawem norm kompleksowo ujmującym zagadnienia związane z tematyką centrów przetwarzania danych pod kątem infrastruktury i wyposażenia centrów przetwarzania w zakresie systemów zapewniających odpowiednie warunki otoczenia, warunki środowiskowe, zasilania oraz zabezpieczenia techniczne i fizyczne dla sprzętu ICT umieszczonego w tych centrach.

 

Zestaw norm EN 50600 podzielony jest na trzy grupy tematyczne obejmujące zagadnienia związane zarówno z infrastrukturą fizyczną jak i procesami eksploatacji infrastruktury centrów przetwarzania danych.

 

Normą wiodącą jest EN 50600-1, w której oprócz definicji pojęć zawarte są podstawowe zasady dotyczące oceny jakości infrastruktury centrów przetwarzania danych oraz kryteria oceny dostępności.

 

Zeszyty EN 50600-2-x (5 części) obejmują kolejno poszczególne instalacje stanowiące pełną infrastrukturę fizyczną centrów przetwarzania danych. Zeszyty te stanowią bazę do certyfikacji jakości infrastruktury i ustalenia klas dostępności.

 

Zeszyty z grupy EN 50600-3-x (dostępny obecnie jest EN 50600-3-1, pozostałe w końcowym etapie opracowania) poświęcone są procesom utrzymania jakości infrastruktury oraz zarządzania nią. Na podstawie tych wytycznych ocenie certyfikacyjnej podlega proces związany z eksploatacją centrum przetwarzania danych.

 

EN 50600-4-x to grupa zeszytów umożliwiających ujednolicenie oceny o Kluczowe Wskaźniki Efektywności (Key Performance Indicators – KPI). Ta grupa opracowań pozwala stworzyć wspólną, starannie zdefiniowaną podstawę do oceny KPI, ze szczególnym naciskiem na ocenę efektywności energetycznej.

Korzyści z wdrożenia EN 50600

Jakość i dostępność infrastruktury IT, w tym bezpieczeństwo i ciągłość działania określona jest w wielu wymiarach.

 

W normie ISO/IEC 27001/2 opisującej wymogi bezpieczeństwa informacji wskazana jest konieczność odpowiedniego zabezpieczenia infrastruktury, cyt. "Sprzęt powinien być chroniony przed awariami zasilania i innych zakłóceń spowodowanych awariami w dostawie mediów" i „Wyposażenie służące do przetwarzania informacji powinno zapewniać redundancję wystarczającą do spełnienia wymogów dostępności." (11.2.2, 17.2.1).

 

Można więc stwierdzić, że badanie i certyfikowanie sposobu świadczenia usług IT w przedsiębiorstwie pod kątem bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC 27001) i ciągłości przetwarzania (ISO 22301) nie powinno się odbywać bez uwzględnienia certyfikacji infrastruktury na zgodność z normami z serii EN 50600.

Dlaczego warto wdrożyć i certyfikować EN 50600?

  • Certyfikacja wg wymogów z serii EN 50600 i jej utrzymywanie świadczy o dbałości o zachowanie bezpieczeństwa i dostępności infrastruktury IT na niezmiennie wysokim poziomie.
  • Określenie i potwierdzenie certyfikatem klasy dostępności wg EN 50600 pozwala na określenie poziomu jakości świadczenia usług informatycznych i ich bezpieczeństwa.
  • Uzupełnienie posiadanych certyfikatów związanych z usługami IT o certyfikat zgodności z EN 50600 stanowi klamrę zamykającą pełen zakres certyfikacji w tej branży.
  • Certyfikat zgodności z EN 50600 wskazuje Klientom dbałość organizacji o jakość i bezpieczeństwo infrastruktury, a tym samym ugruntowuje wizerunek firmy wiarygodnej w oczach Klientów, akcjonariuszy i pracowników.
  • Stanowi istotny element w strategii marketingowej przy oferowaniu usług przetwarzania informacji i usług kolokacji.

Certyfikacja EN 50600

Norma EN 50600 pozwala na przeprowadzenie certyfikacji wielu elementów procesu budowy centrum przetwarzania danych poczynając od procesu tworzenia dokumentacji technicznej, poprzez wdrożenie i ocenę jego efektu aż do procesu eksploatacji. Norma określa też wymagania co do sposobu prowadzenia całego projektu w rozumieniu sposobu zarządzania projektami. Proces ten może być również poddany certyfikacji.

 

Proces certyfikacji infrastruktury zostaje zakończony wydaniem certyfikatu na zgodność z odpowiednią klasą, co do której wymagania określono w normie EN 50600-1 oraz normach szczegółowych EN 50600-2-x. Audity przeglądowe mają na celu potwierdzenie utrzymania infrastruktury w czasie na poziomie klasy dostępności określonej w certyfikacie.

 

Dla procesów zarządzania infrastrukturą fizyczną centrum przetwarzania danych i procedur eksploatacyjnych normami odniesienia są zeszyty EN 50600-3-x.

 

W zależności od potrzeb przewidywane są trzy drogi postępowania auditowego:

  • Certyfikacja jakości rozwiązania w procesie projektowym z możliwością ponownego audytu po zakończeniu inwestycji pod kątem zgodności z projektem,
  • Certyfikacja infrastruktury istniejących obiektów,
  • Certyfikacja procesu utrzymania i zarządzania operacyjnego.

 

W praktyce nie ma żadnych ograniczeń co do wielkości centrum przetwarzania danych poddanego procesowi certyfikacji. Mogą to być obiekty potocznie zwane „serwerowniami”, co z potocznym rozumieniu może sugerować obiekt mniejszy jak też „data center” czyli w ogólnym rozumieniu obiekty większe. Są to terminy wymienne i żaden sposób nie ograniczają możliwości przeprowadzenia auditu. Norma nie wprowadza też ograniczeń co do możliwości certyfikacji obiektów, których funkcje nie są ograniczone do centrum przetwarzania danych i w danym budynku istnieje tylko wydzielona jego część funkcjonalna. W chwili obecnej wdrażana jest inicjatywa normalizacyjna, aby stworzyć odrębny zeszyt dotyczący małych obiektów centrów przetwarzania danych, które mają zastosowanie przy „Edge computing”

W jaki sposób uzyskać certyfikat EN 50600?

Gdy wszystkie wymagania standardu EN 50600 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Jaki jest koszt certyfikacji EN 50600?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności