Certyfikat EN 1090 | Akredytowana Certyfikacja | ISOQAR

Certyfikat EN 1090

Norma EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” zbudowana jest z 3 części: 

- EN 1090-1 "Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych"

- EN 1090-2 "Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych"

- EN 1090-3 "Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych"

 

Jeśli Państwa firma zajmuje się produkcją elementów konstrukcji stalowych lub aluminiowych na rynki Unii Europejskiej, to są Państwo zobowiązani do dostarczenia dowodów na to, że Państwa produkty spełniają wymagania EN 1090.

 

EN 1090 nakłada na producentów obowiązek oznakowania znakiem CE swoich metalowych elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach stalowych, aluminiowych lub zespolonych stalowo-betonowych wprowadzanych do obrotu na rynek Unii Europejskiej.

Czego dotyczy EN 1090?

Norma EN 1090 odnośni się do następujących materiałów, elementów, konstrukcji:

 • elementy i zestawy elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, wprowadzane na rynek wyrobów budowlanych,
 • elementy i zestawy elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium wprowadzane na rynek wyrobów budowlanych,
 • elementy stalowe używane w konstrukcjach zespolonych i żelbetowych,
 • elementy stosowane bezpośrednio, w konstrukcjach budowlanych lub jako zestawy elementów konstrukcyjnych,
 • elementy konstrukcyjne oraz ich zestawów wytwarzanych seryjnie i nieseryjnie,
 • elementy wykonane z wyrobów konstrukcyjnych walcowatych, profilowanych na zimno lub z zastosowaniem innych technologii,
 • elementy produkowane z różnych kształtowników, wyrobów płaskich (blach i taśm), prętów, odlewów i odkuwek z materiałów stalowych lub aluminiowych zabezpieczonych lub niezabezpieczonych przed korozją powłokami lub inną obróbką powierzchni.

 

W celu nadania znaku CE, producent musi:

 • Przeprowadzić obowiązkową ocenę zgodności danego wyrobu zgodnie z wytycznymi EN 1090-1
 • Posiadać wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji

W celu otrzymania certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z EN 1090 dla metalowych elementów konstrukcyjnych i pomocniczych należy poddać się ocenie przeprowadzonej przez notyfikowaną jednostkę – taką jak ISOQAR -  w następujących obszarach:

 • Wstępna ocena zakładu produkcyjnego
 • Wstępna ocena systemu ZKP
 • Ciągły nadzór, ocena i zatwierdzenie ZKP

 

Po przeprowadzeniu oceny, zostanie Państwu wydany certyfikat systemu Zakładowej Kontroli Produkcji i Certyfikat dla Spawalnictwa.

Certyfikacja EN 1090 - najważniejsze korzyści

Wdrożenie i certyfikowanie Zakładowej Kontroli Produkcji niesie ze sobą szereg korzyści zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych:

 • zgodność z prawem i przepisami UE,
 • spełnienie warunków normy niezbędnych do wprowadzenia wyrobu na rynek unijny,
 • minimalizacja błędów będących skutkiem prowadzonej produkcji;
Jaki jest koszt certyfikacji ZKP na zgodność z EN 1090-1?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty na certyfikację EN 1090 zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies