Certyfikat OHSAS 18001 / ISO 45001 - ISOQAR

Certyfikat OHSAS 18001 / CERTYFIKAT ISO 45001

OHSAS 18001 jest standardem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który zostanie zastąpiony przez opublikowany 12 marca 2018 roku nowy standard ISO 45001. 

 

Oznacza to, że wszystkie organizacje, które posiadają aktualnie ważny certyfikat OHSAS 18001, w celu zachowania ciągłości, są zobowiązane do 12.03.2021 roku zaktualizować swój system do wymagań nowej wersji normy ISO 45001.

 

Podczas gdy oba standardy mają na celu poprawę zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, ISO 45001, w przeciwieństwie do OHSAS 18001, jest standardem międzynarodowym, rozpoznawalnym na całym świecie. Pod względem treści, norma ISO 45001 stanowi ewolucję OHSAS 18001. OHSAS 18001 przyjmuje reaktywne podejście do kontroli zagrożeń, przekazując obowiązki związane z kontrolą zagrożeń pracownikom odpowiedzialnym za zarządzanie bezpieczeństwem, zamiast włączać je do ogólnego systemu zarządzania firmy. Z kolei ISO 45001 stosuje proaktywne podejście do kontroli ryzyka. Norma została również dostosowana do aneksu SL, co oznacza, że lepiej integruje się z innymi systemami zarządzania ISO.

CERTYFIKACJA OHSAS 18001 / ISO 45001 - DLACZEGO WARTO?

Akredytowana certyfikacja i rejestracja na zgodność z OHSAS 18001 / ISO 45001:

  • wykazuje zobowiązanie do utrzymania i doskonalenia sposobu, w jaki organizacja zarządza bezpieczeństwem i higieną pracy,

  • pokazuje zaangażowanie w dbałość o środowisko pracy i zdrowie pracowników,

  • pozwala czuć się pewniej w kwestii spełnienia obowiązkowych zasad BHP,

  • wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy,

  • stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ CERTYFIKAT OHSAS 18001 / ISO 45001?

Gdy wszystkie wymagania standardu OHSAS 18001 / ISO 45001 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji standardu OHSAS 18001 / ISO 45001 Auditor dokona przeglądu czym dla organizacji jest zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz określi czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne. Następnie sprawdzi czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat OHSAS 18001 / ISO 45001. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu.

JAKI JEST KOSZT CERTYFIKACJI OHSAS 18001 / ISO 45001?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

POTRZEBUJESZ DODATKOWEGO WSPARCIA?

ISO 45001 zastąpi standard OHSAS 18001:2007, który zostanie wycofany 12 marca 2021 roku. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy przy wdrażaniu lub migracji z OHSAS 18001 na ISO 45001, ISOQAR oferuje:

  • Szeroki zakres szkoleń realizowanych w formie otwartej i zamkniętej, które pomogą Państwu lepiej zrozumieć wymagania ISO 45001 oraz zidentyfikować obszary wymagające zmiany. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie.
  • Audit wstępny, który potwierdzi czy są Państwo odpowiednio przygotowani do certyfikacji.
  • Bezpłatny dokument Analizy Luk, który pomoże określić, w którym miejscu znajduje się Państwa organizacja w drodze do ISO 45001.
  • Zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących migracji na ISO 45001.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać bezpłatne wsparcie w postaci dokumentu Analizy Luk prosimy o przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego. W treści wiadomości prosimy dopisać "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany adres poczty oraz numer telefonu na temat usług oferowanych przez ISOQAR CEE Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa"

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies