Certyfikat IFS Food z ISOQAR

Certyfikat IFS Food

Certyfikat IFS Food jest uznanym przez GFSI (Global Food Safety Initiative) standardem dla auditu bezpieczeństwa żywności i jakości procesów i produktów producentów żywności. Dotyczy to zakładów przetwarzających żywność lub firm, które pakują sypkie produkty spożywcze.

 

Certyfikat IFS Food stosuje się, gdy produkty zostały "przetwarzane" lub gdy istnieje ryzyko zanieczyszczenia produktu podczas pierwotnego pakowania. Norma IFS Food jest ważna dla wszystkich producentów żywności, zwłaszcza tych produkujących dla detalistów pod marką własną, ponieważ taka produkcja zawiera wiele wymagań związanych z przestrzeganiem specyfikacji. Norma wspiera działalność produkcyjną i marketingową dla bezpieczeństwa i jakości marki.

 

IFS Food wersja 6.1 została opracowana z pełnym i aktywnym zaangażowaniem jednostek certyfikujących, detalistów, przemysłu i firm gastronomicznych z całego świata.

Korzyści z wdrożenia systemu IFS Food

Istnieje szereg korzyści wynikających z wdrożenia standardu IFS natomiast główne z nich to:

 • Możliwe zmniejszenie liczby auditów bezpieczeństwa żywności wykonywanych przez sieci handlowe;
 • Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa;
 • Zapewnienie ciągłego doskonalenia przez możliwość ciągłej obserwacji wszelkich działań i korekty niezgodności;
 • Monitorowanie zgodności z wymaganiamiprawnymi dotyczącymi żywności;
 • Uzyskanie obiektywnego obrazu stanu bezpieczeństwa żywności.

Certyfikacja IFS Food - dlaczego warto?

 • Potwierdzenie zgodności procesu produkcji z międzynarodowymi standardami, wymaganiami prawnymi i specyfikacjami klientów;
 • Wzrost konkurencyjności;
 • Możliwość pozyskania nowych rynków;
 • Budowanie dobrych relacji z sieciami handlowymi (często warunek zaistnienia w sieciach);
 • Ograniczenie lub wyeliminowanie auditów klientowskich;
 • Zyskanie większego zaufania w oferowanych produktach idostawcach.

Certyfikacja IFS Food

Gdy wszystkie wymagania standardu IFS Food są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Podczas Etapu I auditor sprawdzi funkcjonowanie systemu w organizacji. Etap II odbywa się poza siedzibą organizacji. Auditor przygotowuje wówczas obszerny raport z certyfikacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem Procesu certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji standardu IFS Food auditor skupi się na przeglądzie działań wykonywanych w organizacji i ich zgodności z wymaganiami normy. Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat IFS Food.

Jaki jest koszt certyfikacji IFS Food?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies