Znaczenie i wartość auditów wewnętrznych

Znaczenie i wartość auditów wewnętrznych

Wszystkie firmy certyfikowane na zgodność ze standardami ISO, IFS , BRC czy FSSC 22000 są zobowiązane do przeprowadzania auditów wewnętrznych. Niektórym audit wewnętrzny może wydawać się czasochłonny i zbędny. Jednak prawidłowo wykonane stanowią potężne narzędzie do pomiaru skuteczności systemów jakości i bezpieczeństwa, a także mechanizm angażowania pracowników.

 

Audit wewnętrzny obejmuje wszystkie aspekty programu zarządzania produktami i procesami oraz ocenia zarówno pisemne procedury, jak i działania pracowników w celu zapewnienia zgodności. Dodatkowo, jako obiektywne dowody wspierające wyniki kontroli, dokumentowane są ocenione procesy i wywiady z personelem.

 

Audit wewnętrzny identyfikuje zgodności i wykrywa niedociągnięcia w systemie. W ten sposób pracownicy otrzymują pozytywne opinie na temat tego, co robią dobrze i są zachęcani do poprawiania zidentyfikowanych niedociągnięć. Niezgodności wymagają analizy przyczyn źródłowych i planów działań naprawczych oraz, w razie potrzeby, walidacji praktyk.

 

Oceny systemów wewnętrznych pomagają zidentyfikować luki w programie bezpieczeństwa i jakości. Nawet w przypadkach, gdy nie ma żadnych odchyleń ani stwierdzonych niezgodności, audity wewnętrzne wskazują możliwości dalszego doskonalenia systemu.

 

Audity wewnętrzne muszą być skutecznie przeprowadzane przez niezależnych, kompetentnych, przeszkolonych pracowników, najlepiej posiadających wiedzę na temat działalności firmy. Warto aby osoby te przeszły odpowiednie przeszkolenie i potrafiły wykazać się znajomością wymagań auditowanego przez nich standardu. Tego typu szkolenie obejmuje m.in. jak przygotować się do auditu, jak przeprowadzić skuteczny audit, czego szukać, jak przeprowadzać rozmowy z pracownikami i jak napisać raport z auditu. Nowy auditor wewnętrzny może zdobyć cenne umiejętności, wiedzę i pewność siebie, obserwując wyszkolonego i doświadczonego auditora. Jeśli nie jest to możliwe warto poszukać możliwości doskonalenia w siostrzanych firmach, u dostawców lub konsultantów. Wiele jednostek certyfikujących, w tym ISOQAR, organizują również specjalistyczne warsztaty doskonalące, podczas których nowi auditorzy wewnętrzni szlifują swoje umiejętności pod okiem ekspertów.

 

Skuteczny audit wewnętrzny powinien:

 • sprawdzić, czy procedury spełniają wymagania normy;
 • potwierdzić, że praktyki są zgodne z procedurami;
 • ocenić skuteczność praktyk.

 

Oto podstawowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę na różnych etapach auditu wewnętrznego:

 

Planowanie i przygotowanie

Kroki planowania i przygotowania do auditów wewnętrznych obejmują:

 • określenie zakresu auditu;
 • stworzenie listy pytań kontrolnych do auditowanego obszaru;
 • powiadomienie odpowiedniego personelu i ustalenie dogodnego dla obu stron terminu auditu.

 

Przeprowadzenie auditu

Podczas auditu istotne jest, aby zachować koncentrację i pozytywne nastawienie. Celem jest zbieranie dowodów potwierdzających skuteczność systemu oraz przestrzeganie zasad, procedur i praktyk firmy.

 

Prowadź pisemne notatki, aby:

 • zidentyfikować obszary wymagające natychmiastowej uwagi;
 • dokumentować zarówno obserwacje, jak i wywiady, podając szczegółowe informacje i obiektywne dowody;
 • zbadać pierwotne przyczyny niezgodności;
 • zweryfikować procesy zgodnie z wymaganiami standardu;

 

Audit końcowy

 • opracowanie raportu określającego zarówno zgodność, jak i niezgodności.
 • Omówienie wyników auditu z kierownictwem w celu ustalenia planów działań usprawniających.

 

Przeprowadzone rzetelenie audity wewnętrzne zapewniają cenny wgląd w program bezpieczeństwa i jakości Twojej firmy. Dają pracownikom poczucie sukcesu i motywację do ciągłego doskonalenia. To także ważny krok w celu utrzymania certyfikacji Twojego systemu zarządzania. 

 

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą organizowanych przez ISOQAR szkoleń na auditora wewnętrznego ISO, BRC, IFS oraz FSSC 22000. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do odwiedzenia naszej strony lub kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź telefonicznie pod numerem tel. 668 932 136.

 

 

 

Źródło: www.ifs-certification.com

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności