Zmiany w ISO 28000:2022

Nowe wydanie ISO 28000:2022

W marcu 2022 opublikowana została nowa wersja normy ISO 28000 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw. Nowe wydanie dostosowuje normę do pozostałych norm ISO oraz zwiększa jej przejrzystość i spójność.

 

Wiadomością, która z pewnością ucieszy wiele firm posiadających system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw oparty o normę ISO 28000 jest fakt, iż nowe wydanie nie wprowadza zasadniczych zmian w obszarze wymagań. W związku z tym organizacje, które posiadają certyfikat ISO 28000:2007, nie powinny mieć problemów z przejściem na ISO 28000:20222.


Co nowego w ISO 28000:2022?

 

Jeśli zatem nowe wydanie normy nie zawiera dodatkowych wymagań to w jakim celu wydano aktualizację? Chodzi przede wszystkim o standaryzację i zachowanie spójności z pozostałymi normami ISO, takimi jak ISO 9001 (system zarządzania jakością), ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego), czy ISO 45001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy).

 

Przeglądając nowe wydanie ISO 28000 po raz pierwszy można odnieść wrażenie, że wprowadzone zmiany są dość znaczące. Jednak już po chwili można zauważyć, że odnoszą się one głównie do struktury normy, a same wymagania niewiele się zmieniły.

 

ISO 28000:2022, podobnie jak wszystkie normy ISO dotyczące systemów zarządzania, wykorzystuje obecnie tak zwaną strukturę wysokiego poziomu (HLS). Nowa koncepcja tworzenia norm z obszaru systemów zarządzania bazuje na dwóch założeniach:

  • ujednolicenie struktur norm dotyczących systemów zarządzania,
  • identyczny bazowy tekst, terminologia i podstawowe definicje stosowane we wszystkich normach systemów zarządzania.

 

Celem nowej koncepcji jest zwiększenie spójności i kompatybilności różnych norm dotyczących systemów zarządzania. Koncepcja zakłada zastosowanie prostego języka, co ma pomóc zrozumieć i właściwie interpretować wymagania norm.

Dzięki takiemu podejściu ​​systemy zarządzania są zharmonizowane i mogą być w łatwy sposób integrowane ze sobą.

 

Ile czasu będą miały organizacje na przejście na nową wersję ISO 28000?

 

Podobnie jak w przypadku pozostałych norm ISO, tak i tutaj przewidziany jest trzyletni okres przejścia. Ponieważ ISO 28000:2022 opublikowane zostało 15 marca 2022, oznacza to że proces przejścia musi zakończyć się do 15 marca 2025.

 

ISOQAR CEE świadczy usługi w zakresie certyfikacji ISO 28000. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące nowej wersji 28000:2022 lub poszukują Państwo wsparcia w procesie przejścia na nowe wydanie normy, zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności