Wzrastająca rola standardów w rozwiązaniu problemów klimatycznych

Wzrastająca rola standardów w rozwiązaniu problemów klimatycznych

Historia powstania standardów odnoszących do środowiska sięga roku 1972, kiedy to w Sztokholmie miała miejsce Konferencja Narodów Zjednoczonych odnośnie środowiska człowieka. Wówczas po raz pierwszy rządy oficjalnie określiły globalne problemy środowiskowe. Podczas kolejnej Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat środowiska i rozwoju w Rio de Janerio w 1992, popularnie zwanej szczytem Ziemi, powstała Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W pierwszej wersji konwencja nie zawierała jakichkolwiek wiążących nakazów dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Później ustanowiono odpowiednie protokoły wprowadzające limity emisji. Najważniejszym jest protokół z Kioto z 1997 roku, obecnie znany bardziej niż sama konwencja.  W ślad za tymi dokumentami w 1996 roku zostało opublikowane ISO 14001 dotyczące zarządzania środowiskowego oraz cała rodzina norm z grupy ISO14.

 

Protokół z Kioto wszedł w życie w 2005 roku. Już wiosną 2006 roku Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji(ISO) opublikowała ISO 14065 odnośnie emisji gazów cieplarnianych. Składa się ono z trzech standardów, odpowiednio wyszczególniających specyfikacje i wytyczne dla poziomów organizacyjnych i projektowych oraz dla walidacji i weryfikacji gazów cieplarnianych.

 

W 2011 roku zostało opublikowane ISO 50001 System Zarządzania Energią, które pozwala przedsiębiorcom zidentyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z zaopatrzeniem w energię. Ponadto wymaga ona od przedsiębiorców mierzenia i monitorowania wykorzystywanej energii, aby rozpoznać obszary wymagające poprawy efektywności. Pokazuje jak zwiększyć ogólną wydajność i zredukować pobór energii, a co za tym idzie obniżyć rachunki.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies