Wskaźniki bezpieczeństwa i higieny pracy - nowy dokument ISO/TS 24179

Wskaźniki bezpieczeństwa i higieny pracy - nowy dokument ISO/TS 24179

Niedawno opublikowano nowy dokument ISO dotyczący wskaźników bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Każdego roku w wyniku wypadków przy pracy lub chorób umiera około 2,78 miliona ludzi, oprócz setek milionów osób, które cierpią z powodu urazów. W związku z tym koszty dla całego społeczeństwa są ogromne, co pociąga za sobą wprowadzenie odpowiednich przepisów i znaczne inwestycje w bezpieczeństwo i higienę pracy.


Ale skąd wiemy, że takie środki działają?

 

ISO/TS 24179, Zarządzanie zasobami ludzkimi - wskaźniki bezpieczeństwa i higieny pracy, to pierwsza z dużej serii specyfikacji technicznych (TS) i dokumentów zawierających wytyczne, które zapewniają porównywalne środki do raportowania wewnętrznego i zewnętrznego w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Odnosi się w szczególności do danych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i podkreśla wszelkie kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy ich interpretacji. To z kolei nie tylko pomoże w podejmowaniu decyzji dotyczących odpowiednich interwencji, ale jest również przydatne przy zgłaszaniu ich zewnętrznym interesariuszom, takim jak organy regulacyjne i inwestorzy.

 

TS obejmuje takie obszary, jak stracony czas w wyniku urazów przy pracy, wypadków i chorób, liczba incydentów, odsetek osób, które przeszły szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i inne. Pomaga to w przedstawianiu porównań w czasie, a także celów i oczekiwań branży lub organizacji.

 

Neil McCormick, przewodniczący grupy roboczej ekspertów, która opracowała ISO / TS 24179, powiedział, że intencją tej serii dokumentów metrycznych jest wspieranie efektywnego wykorzystania ISO 30414, Zarządzanie zasobami ludzkimi - Wytyczne dotyczące wewnętrznego i zewnętrznego raportowania kapitału ludzkiego oraz inne powiązane normy.

 

„Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania specyfikacji, które obejmują około 70 różnych wskaźników, takich jak produktywność, koszty, rekrutacja, mobilność i rotacja oraz inne” - powiedział.

 

„Będą one przydatnymi narzędziami dla organizacji, które pozwolą zwiększyć produktywność, spełnić wymogi regulacyjne i uzyskać jaśniejszy obraz swoich wyników w wielu obszarach, aby podejmować najbardziej efektywne decyzje dla firmy i jej pracowników”.

 

Inne przyszłe specyfikacje techniczne z tej serii obejmą zgodność i etykę, koszty, różnorodność, przywództwo, kulturę organizacyjną, umiejętności i możliwości, planowanie sukcesji i dostępność siły roboczej.

 

ISO/TS 24179 został opracowany przez komitet techniczny ISO ISO/TC 260, zarządzanie zasobami ludzkimi, którego sekretariat jest prowadzony przez ANSI, członka ISO na USA.

 

Źródło: www.iso.org

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności