Wkrótce kończy się okres przejściowy dla ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:

Wkrótce kończy się okres przejściowy dla ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Przypominamy, ze już za kilka tygodni kończy się okres przejściowy na nowe wydania norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

 

Z dniem 15 września wygasają wszystkie certyfikaty wydane na normy ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Kończy się trzyletni okres przejściowy na nowe wydania norm.

 

Wszystkie organizacje, które posiadają aktualnie ważny certyfikat ISO 9001:2008 lub ISO 14001:2004, w celu zachowania jego ciągłości, są zobowiązane do 15.09.2018 roku zaktualizować swój system do wymagań nowej wersji normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

 

W dniu 31 lipca 2018 organizujemy szkolenie z Przejścia na nowe wydanie normy ISO 9001:2015, które ma na celu pomóc Państwu zrozumieć te nowe wymagania.

 

Szczegóły dotyczące szkolenia dostępne są na stronie kliknij

 

Serdecznie zapraszamy.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies