Wiedza organizacji - nowy element w ISO 9001:2015

Wiedza organizacji - nowy element w ISO 9001:2015

Trzecie tysiąclecie jest to era informacji i przetwarzania danych, określane czasem jako „era wiedzy”. Jej szybkie i efektywne wykorzystanie często stanowi o "to be or not to be" dla wielu przedsiębiorstw. Organizacje można podzielić na te, które w swoich działaniach wykorzystują wiedzę (knowledge intensive) i te, których działania całkowicie są oparte na wiedzy (knowledge based). W obu przypadkach wiedza jest siłą napędową przedsiębiorstwa.

 

Jedna ze zmian, która pojawiła się w nowej wersji normy ISO 9001:2015 jest wymaganie dotyczące wiedzy organizacji (7.1.6). Wprowadzono potrzebę określenia i utrzymywania wiedzy niezbędnej do funkcjonowania procesów i uzyskania zgodności wyrobów i usług.

 

Wymagania dotyczące wiedzy zostały wprowadzone w celu:

  • zabezpieczenia organizacji przed utratą wiedzy np. w wyniku rotacji pracowników, nieodpowiedniej dystrybucji informacji
  • wspierania organizacji w zdobywaniu wiedzy np. poprzez uczenie się z nabytego doświadczenia, mentoring i benchmarking

 

Jest wiele kwestii, które należy wziąć pod uwagę gdy określamy, jak zidentyfikować, utrzymywać i chronić wiedzę organizacji:

  • Uczenie się na podstawie błędów i odniesionych sukcesów.
  • Utrzymywanie wiedzy i doświadczeń ludzi organizacji.
  • Zbieranie wiedzy od dostawców, klientów i partnerów.
  • Utrzymywanie niezapisanej wiedzy, która istnieje w organizacji.
  • Zapewnienie efektywnej komunikacji zawierającej istotne treści (szczególnie w łańcuchu dostaw i produkcji).
  • Zarządzanie danymi i zapisami.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności