Wiedza organizacji - nowy element w ISO 9001:2015

Wiedza organizacji - nowy element w ISO 9001:2015

Trzecie tysiąclecie jest to era informacji i przetwarzania danych, określane czasem jako „era wiedzy”. Jej szybkie i efektywne wykorzystanie często stanowi o "to be or not to be" dla wielu przedsiębiorstw. Organizacje można podzielić na te, które w swoich działaniach wykorzystują wiedzę (knowledge intensive) i te, których działania całkowicie są oparte na wiedzy (knowledge based). W obu przypadkach wiedza jest siłą napędową przedsiębiorstwa.

 

Jedna ze zmian, która pojawiła się w nowej wersji normy ISO 9001:2015 jest wymaganie dotyczące wiedzy organizacji (7.1.6). Wprowadzono potrzebę określenia i utrzymywania wiedzy niezbędnej do funkcjonowania procesów i uzyskania zgodności wyrobów i usług.

 

Wymagania dotyczące wiedzy zostały wprowadzone w celu:

  • zabezpieczenia organizacji przed utratą wiedzy np. w wyniku rotacji pracowników, nieodpowiedniej dystrybucji informacji
  • wspierania organizacji w zdobywaniu wiedzy np. poprzez uczenie się z nabytego doświadczenia, mentoring i benchmarking

 

Jest wiele kwestii, które należy wziąć pod uwagę gdy określamy, jak zidentyfikować, utrzymywać i chronić wiedzę organizacji:

  • Uczenie się na podstawie błędów i odniesionych sukcesów.
  • Utrzymywanie wiedzy i doświadczeń ludzi organizacji.
  • Zbieranie wiedzy od dostawców, klientów i partnerów.
  • Utrzymywanie niezapisanej wiedzy, która istnieje w organizacji.
  • Zapewnienie efektywnej komunikacji zawierającej istotne treści (szczególnie w łańcuchu dostaw i produkcji).
  • Zarządzanie danymi i zapisami.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies