Czym jest „issues” w normie ISO 9001:2015

Issues w ISO 9001:2015

Nowa wersja normy ISO 9001:2015 po wielu miesiącach prac związanych z jej aktualizacją ujrzała światło dzienne we wrześniu ubiegłego roku. Wprowadziła ona wiele nowych elementów, które mają pomóc firmom działającym zgodnie z jej wymaganiami osiągnąć trwały sukces.

 

Jednym z takich elementów jest prawie cały rozdział 4, który obliguje firmy do zrozumienia organizacji i jej kontekstu. Kontekst organizacji opisywany jest, jako „external and internal issues”.

 

O ile wyrazy „external” i „internal” są jasne i czytelne, i oznaczają odpowiednio „zewnętrzny” i „wewnętrzny”, tak tłumaczenie pojęcia „issue” nie jest już takie jednoznaczne.

 

Według słownika języka angielskiego wyraz „issues” to: 

  • ważna sprawa do organizacji,
  • temat do dyskusji i debat,
  • zmieniające się okoliczności. 

 

Wydaje się, że w języku polskim wyrazy, które najlepiej oddają znaczenie tego słowa to: „czynniki”, „aspekty” lub „kwestie”.

 

Słownik języka polskiego (PWN) definiuje te pojęcia w następujący sposób: 

  • czynnik – „jedna z przyczyn danego zjawiska; jeden ze składników warunkujących, rozstrzygających"
  • aspekt – „punkt widzenia, z którego rozpatruje się daną rzecz lub zjawisko, ujęcie, postać czegoś, rodzaj, przejaw"
  • kwestia – „sprawa wymagająca rozstrzygnięcia, załatwienia; zagadnienie problem”   

 

Z powyższego wynika, że najbliższym polskim odpowiednikiem dla słowa „issues” są „kwestie”.

 

Kontekst organizacji rozumiany, jako „external and internal issues” oznacza w takim razie „zewnętrzne i wewnętrzne kwestie”.

 

Istnieje wiele metod do identyfikacji takich kwestii. Można je znaleźć w wielu publikacjach, podręcznikach lub Internecie.

 

Bardzo ciekawa wydaje się zależność między tytułem rozdziału „Zrozumienie organizacji i jej kontekstu” i samego wymagania punktu 4.1, który brzmi: ”Organizacja powinna określić zewnętrzne i wewnętrzne kwestie …”. Z powyższego wynika, że żeby coś zrozumieć, trzeba coś najpierw ustalić, czyli stwierdzić coś po uprzednim zbadaniu.

 

Idąc tym tokiem myślenia, organizacje powinny rozpocząć pracę nad wdrożeniem nowej normy lub związane z modyfikacją już istniejącego systemu, od identyfikacji wszystkich kwestii zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na jakość produkowanych wyrobów lub oferowanych usług.

 

Następie powinny dokonać analizy, które kwestie mają największy wpływ na ich biznes. Dzięki temu będą mogły dopiero w pełni zrozumieć rolę, jaką pełni ich organizacja w otaczającym ją świecie wewnętrznym i zewnętrznym.

 

Autor: Paweł Dąbrowski – Dyrektor Zarządzający 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności