ISO 9001:2015 - zakres systemu

ISO 9001:2015 - zakres systemu

Stara wersja normy ISO 9001:2008 bardzo ogólnie podchodziła do kwestii formułowania zakresu systemu zarządzania jakością. Punkt  4.2.2  wymagał, aby księga jakości zawierała zakres, łącznie ze szczegółami dotyczącymi wszelkich wyłączeń (punkt 1.2) i ich uzasadnieniem.

 

W ISO 9001:2015 podobnie jak w poprzedniej wersji znajdziemy oddzielny punkt 4.3 dotyczący zakresu systemu zarządzania jakością. W normie napisane jest, że organizacja powinna określić granice i zastosowanie systemu zarządzania jakością.  Podchodząc do określenia zakresu organizacja powinna uwzględnić następujące czynniki:

  • kwestie* zewnętrzne i wewnętrzne odnosząc się do 4.1,
  • wymagania odpowiednich zainteresowanych stron w odniesieniu do 4.2,
  • rodzaje produktów i usług organizacji.

 

W zakresie należy również zawrzeć informację o punktach normy, które, ze względu na charakter organizacji nie znajdują zastosowania.

 

W ISO 9001:2015 nie ma wyłączeń natomiast organizacja może zdecydować , które punkty normy nie mają zastosowania ze względu na charakter organizacji (punkt 4.3 normy ISO 9001:2015). Organizacja musi uzasadnić decyzję przedstawiając obiektywne dowody, że nie zastosowanie danych punktów normy nie ma wpływu na zgodność wyrobów i usług oraz na zwiększenie satysfakcji klienta. Przesłanie jest proste: jeśli wymaganie może być zastosowane – nie można go po prostu zignorować. Jeśli uznamy, że wymaganie nie ma zastosowania – powinniśmy być w stanie przedstawić obiektywne dowody. W tym przypadku warto posiadać udokumentowaną informację, która potwierdziłaby możliwość nie zastosowania danego punktu normy.

 

Podsumowując :                                                      

Zakres systemu zarządzania jakością powinien zawierać 4 informacje:

  • kontekst organizacji (4.1),
  • zainteresowane strony (4.2),
  • rodzaje  produktów i usług,
  • niemające zastosowania wymagania normy.

 

Przykład:

Zakres firmy „Xspeedservice” według ISO 9001:2008:

Archiwizowanie, przechowywanie, udostępnianie i niszczenie dokumentów.

 

Zakres firmy „Xspeedservice” według ISO 9001:2015:

„Xspeedservice” jest firmą działającą w celu osiągnięcia korzyści wszystkich zainteresowanych stron. Archiwizowanie, przechowywanie, udostępnianie i niszczenie dokumentów jednostek administracji państwowej oraz firm prywatnych. Firma nie prowadzi działalności związanej z projektowaniem i rozwojem nowych usług.

* - w polskiej wersji językowej zamiast kwestii używane będzie słowo „czynnik”.

 

Autor: Anna Gładyszewska – Senior Assistant to Operations Manager

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies