W jaki sposób przygotować się do audytu Systemu Zarządzania Jakością?

W jaki sposób przygotować się do audytu Systemu Zarządzania Jakością?

Niezależnie od tego jak wiele auditów przeszedłeś, myśl, że ktoś będzie auditował Twoja pracę zawsze wywołuje pewien niepokój. O to kilka rad, które mogą ułatwić Ci przejście auditu ISO 9001.

 

Przygotowanie pracowników

 • Polityka jakości - przejrzyj, a jeżeli jest taka potrzeba - odśwież. Upewnij się także, że przez wszystkich pracowników jest poprawnie rozumiana.
 • Cele jakości - pracownicy powinni wiedzieć jakie cele jakości zostały wyznaczone, w jaki sposób Organizacja zamierza je osiągnąć, w jaki sposób codzienna praca ma wpływ na ich osiągnięcie.
 • Szkolenia -upewnij się, że każdy został odpowiednio przeszkolony do wykonywania swoich zadań i obowiązków.
 • Udokumentowana informacja - upewnij się, że wszyscy wiedzą, gdzie znajdują się aktualne procedury, instrukcje pracy, formularze związane z ich stanowiskiem pracy.
 • Harmonogram audytów - upewnij się, że wszyscy znają zakres auditu, wiedzą kiedy będą auditowani oraz co może być sprawdzane w ich obszarze.
 • Rozmowa - pracownicy powinni mieć możliwość swobodnej odpowiedzi na zadane pytania, powinni wiedzieć, że można im odpowiedzieć “nie wiem”.

 

Przegląd Udokumentowanej Informacji

 • Upewnij się, że wykazy dokumentów i akt są aktualne.
 • Sprawdź, czy wszystkie dokumenty zostały poddane przeglądowi, zostały zatwierdzone, zakomunikowane i są stosowane przez wszystkie osoby zaangażowane w proces.
 • Upewnij się, że nieaktualne dokumenty zostały usunięte z obiegu i nie są używane.
 • Sprawdź, czy zapisy są robione w poprawny sposób.

 

Poprawność działania procesu

 • Upewnij się, że postępuje się zgodnie z procedurami.

 

Proces działań naprawczych

 • Przejrzyj wyniki z poprzednich audytów i upewnij się, że ustalenia zostały wdrożone, że do wszystkich niezgodności ustalono przyczyny i podjęto odpowiednie działania by je wyeliminować i nie dopuścić do tego, by mogły powtórzyć się w przyszłości.
 • Sprawdź czy działania korygujące, które zostały wykonane, zostały zweryfikowane pod kątem skuteczności.

 

Organizacja miejsca pracy

 • W nieuporządkowanym, brudnym miejscu pracy trudno jest pracować, ale także  przeprowadzić audit. Poświęć trochę czasu na porządek i jego sprawdzenie (biura, biurka, magazyn, hala warsztatowa itp.).  
 • Upewnij się, że zapisy, formularze, procedury i wszelkie istotne dokumenty są pod ręką lub są łatwo dostępne.

 

Pozytywne nastawienie i profesjonalizm

 • Postaraj się zrobić dobre pierwsze wrażenie – traktuj audytorów profesjonalnie i z szacunkiem.
 • Bądź pozytywnie nastawiony. Auditorzy nie są wrogami, mają potwierdzić zgodność i pomóc Twojej organizacji poznać jej słabości, tak byś mógł podjąć niezbędne działania, by mogły zostać poprawione.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności