Udokumentowana informacja

Udokumentowana informacja

Udokumentowana informacja została wprowadzona jako część nowej struktury (HLS - „High Level Structure”).

 

Definicja: „Udokumentowane informacje mogą być wykorzystywane do komunikowania się, przekazywania wiadomości, dzielenia się wiedzą i dostarczania dowodów na to, co zostało zaplanowane i rzeczywiście wykonane.”

 

Wymagania jakie wynikają z nowej normy ISO 9001:2015 to m.in. aby system zarządzania obejmował zarówno udokumentowane informacje jak również informacje określone przez organizację jako niezbędne.

 

Nowa norma ISO 9001 nie wymaga konkretnych dokumentów, procedur, instrukcji czy nawet Księgi Jakości. Struktura dokumentacji w organizacjach może zostać zachowana, o ile jest odpowiednia do prowadzonych. Pozwala organizacji samodzielnie określić, kiedy udokumentowana informacja jest jej potrzebna, przy czym format, nośnik oraz źródło informacji określają sama organizacja.

 

Organizacja powinna zapewnić odpowiednią identyfikację i właściwy format udokumentowanej informacji, a także zapewnić nadzór nad nią w celu zapewnienia dostępności i przydatności do zastosowania oraz odpowiedniej ochrony przed niewłaściwym użyciem oraz utratą poufności lub integralności.

 

Zmiany w kształcie udokumentowanej informacji mogą wystąpić przy wdrażaniu sytemu po raz pierwszy lub w przypadku, gdy dotychczasowa dokumentacja straciła swą aktualność do działań danej organizacji.

 

Jeśli interesuje Cię temat wdrożenia i certyfikacji ISO zadzwoń pod numer 22 6497664 lub skontaktuj się z nami poprzez email: isoqar@isoqar.pl.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies