Skutki zdrowotne kontaktu z niebezpiecznymi substancjami

Skutki zdrowotne narażenia na kontakt z substancjami chemicznymi w miejscu pracy

Narażenie na kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w miejscu pracy może powodować różne rodzaje zagrożenia, szczególnie gdy nie zostaną wdrożone i zachowane odpowiednie środki kontroli. Ważne jest aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy mieli świadomość potencjalnych skutków jakie może wywoływać kontakt z tymi substancjami.

 

Kontakt z niebezpiecznymi substancjami może wywoływać zarówno ostre, jak i przewlekłe skutki zdrowotne. Ryzyko to może zależeć od kilku czynników, w tym:

 • Rodzaju substancji chemicznej;
 • Ilość substancji chemicznej, która przedostała się do organizmu ludzkiego;
 • Długość kontaktu z substancją;
 • Drogi, którą dana substancja wniknęła do organizmu;
 • Ogólnego stanu zdrowia pracownika.


Wszystkie te czynniki ryzyka odgrywają istotną rolę w tym, czy u osób narażonych na kontakt z substancją chemiczną wystąpią niekorzystne skutki zdrowotne.

 

Skutki narażenia na kontakt z substancjami chemicznymi.

Jak wspomniano, wpływ substancji niebezpiecznych na ludzki organizm może się znacznie różnić. Natychmiastowe skutki zdrowotne, które zwykle wynikają z jednorazowego kontaktu z substancją chemiczną, mogą obejmować łagodne objawy, takie jak podrażnienie skóry lub oczu, niewyraźne widzenie, bóle głowy i nudności.

 

Przewlekłe skutki zdrowotne zazwyczaj wynikają z powtarzającej się ekspozycji na chemikalia i mogą prowadzić do poważnych, długotrwałych problemów zdrowotnych, w tym uszkodzenia wątroby, chorób dróg oddechowych a nawet raka.

 

Najczęstszymi problemami zdrowotnymi, które mogą wynikać z narażenia na kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, są:

 • Astma - może wystąpić w wyniku alergii na daną substancje;
 • Zapalenie skóry – wywołane w wyniku bezpośredniego kontaktu substancji ze skórą;
 • Utrata przytomności – spowodowane wdychaniem toksycznych oparów;
 • Rak – wywołany długotrwałym oddziaływaniem substancji niebezpiecznej na organizm.

 

W jaki sposób chemikalia mogą przedostać się do organizmu?

Substancje chemiczne mogą przedostać się do ludzkiego organizmu jedną z czterech dróg: poprzez ich wdychanie, absorpcję przez skórę lub oczy, połknięcie oraz wstrzyknięcie. Jednak do zatruć najczęściej dochodzi poprzez wdychanie następujących substancji:

 • Dym
 • Gazy
 • Opary
 • Mgły
 • Pyły

Badania sugerują, że prawie jedna czwarta pracowników jest narażona podczas pracy na kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi znajdującymi się w ich otoczeniu. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy wdrażali odpowiednie środki ochrony oraz monitorowali jakości powietrza w miejscu pracy, tak aby nie przekroczyć dopuszczalnych limitów stężenia substancji niebezpiecznych.

 

Jak chronić pracowników w miejscu pracy?

Skutki kontaktu z niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy mogą być odczuwane przez całe życie. Aby zapewnić ochronę pracowników przed skutkami zdrowotnymi i zapewnić im bezpieczne środowisko pracy, należy regularnie monitorować miejsce pracy i wdrożyć odpowiednie metody ochrony. Z pomocą przychodzi nowa norma ISO 45001, która już wkrótce całkowicie zastąpi OHSAS 18001. Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pomoże:

 • zmniejszyć ryzyko potencjalnych wypadków w miejscu pracy;
 • ograniczyć ekspozycję na szkodliwe substancje chemiczne i zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób spowodowanych kontaktem z tymi substancjami;
 • poprawić wyniki i efektywność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zapewnić zgodność z prawem i przepisami dotyczącymi BHP;

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 22 649 76 64 lub wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności