Porównanie pomiędzy ISO 9001:2015 a ISO 9001:2008

Porównanie pomiędzy ISO 9001:2015 a ISO 9001:2008

Większość organizacji działa już w oparciu o ISO 9001:2015 dla tych z Państwa, którzy jeszcze mają przed sobą audit przejścia przygotowaliśmy krótkie porównanie pomiędzy ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

 

 

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

StrukturaOsiem klauzulDziesięć klauzul. Reorganizacja kolejności klauzul i treści w celu lepszego dostosowania do innych standardów.
Kontekst OrganizacjiBrak wymaganiaOrganizacja musi określić, monitorować i analizować wewnętrzne i zewnętrzne kwestie, a także odpowiednie zainteresowane strony i ich wymagania.
Udokumentowana informacja Sześć wymaganych procedurUdokumentowany zakres Systemu Zarządzania Jakością, cele, politykę jakości i każdy proces, który organizacja chce dokumentować w celu jego wsparcia.
Myślenie oparte na ryzykuDziałania zapobiegawczeOrganizacja powinna określić ryzyka i szanse oraz zaplanować działania odnoszące się do nich.
Wyłączenia wymagańWyłączenie wymagania dotyczyło realizacji produktuWszelkie wymagania, które nie mogą być zastosowane, mogą zostać wyłączone, o ile jest to uzasadnione.
Obiekt, wyjścia, produkty i usługiOparte na procesieModel procesu został rozszerzony, aby uwzględnić wszystko, co wpływa na jakość.
Terminologia

„Produkt”

„Dostawca”

„Działania zapobiegawcze”

„Dokumenty i zapisy”

„Produkty i usługi”
„Zewnętrzny dostawca”
„Ryzyka i szanse”
„Udokumentowana informacja”

 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies