Korzyści wynikające z certyfikacji ISO 45001

Korzyści wynikające z certyfikacji ISO 45001

Powstanie nowej normy ISO 45001 wynika z potrzeby poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Poniżej przedstawiamy niektóre korzyści wynikające z ISO 45001:

 

  • optymalizacja kosztów wypadków;
  • poprawa wyników i efektywności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • eliminacja lub zminimalizowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy;
  • zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i zachorowań;
  • ograniczenie ryzyka wpływającego na biznes;
  • redukcja kosztów ubezpieczeń;
  • motywacja i zwiększenie zaangażowania pracowników;
  • odpowiednia infrastruktura oraz szkolenia pozwolą na lepszą identyfikację ryzyka w przyszłości.

 

Nowa norma ISO 45001 oparta będzie na aneksie SL, co ułatwi jej integracje z ISO 9001 i ISO 14001.

 

Zadzwoń do nas i dowiedz się jak otrzymać certyfikat ISO 45001.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies