Korzyści wynikające z certyfikacji systemów zarządzania

Korzyści wynikające z certyfikacji systemów zarządzania

Posiadanie certyfikatu ISO świadczy o tym, że dana firma spełnia określone wymagania i standardy, a ponieważ są to międzynarodowe standardy to Organizacja zyskuje uznanie na całym świecie.

 

Systemy ISO są narzędziami stworzonymi po to, aby określić i zoptymalizować procesy w Organizacji, co za tym idzie zredukować straty i zminimalizować ryzyko, co prowadzi do oszczędności czasu i kosztów.

 

Certyfikat ISO 9001

Korzyści, jakie niesie za sobą certyfikat systemu zarządzania jakością to również poprawa wizerunku firmy, szybkość reagowania na zmiany powstające na rynku, poprawa komunikacji wewnątrz Organizacji, zwiększenie zaangażowania pracowników w działania firmy, zapobieganie powstawaniu błędów.

 

Certyfikat ISO 14001

Korzyści z certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego to redukcja zagrożeń środowiskowych, usprawnienie działań Organizacji poprzez dostosowanie ich do odpowiednich wymagań prawnych, obniżenie kosztów poprzez pro-aktywne myślenie. Wdrożenie i certyfikacja ISO 14001 pomaga  również obniżyć koszty poprzez poprawę skuteczności i produktywności funkcjonowania Organizacji. Certyfikat ISO 14001 zwiększa zaufanie instytucji publicznych, klientów, banków oraz firm ubezpieczeniowych.

 

Certyfikat OHSAS 18001 (w przyszłości ISO 45001)

Korzyści z certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to m. in. wykazanie zaangażowania Organizacji w dbałość o środowisko pracy i zdrowie pracowników, obniżenie liczby wypadków poprzez usystematyzowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy i zdrowiem. Certyfikat ten pozwala czuć się Organizacji pewniej w kwestii spełnienia wymagań BHP.

 

Organizacje posiadające certyfikowane systemy zarządzania mogą szczycić się większym zaufaniem kontrahentów, są bardziej wiarygodnym partnerem biznesowym. Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania sprawia, że Organizacje maja przewagę w działaniach marketingowych.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies