Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadku w pracy?

Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadku w pracy?

W okresie styczeń - wrzesień 2018 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, wyniosła ogółem 55288 osób i była o 1,5% mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Czy może się to wiązać z wdrożeniem i certyfikacją systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy? Oczywiście. Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania ISO 45001 przez coraz większą liczbę organizacji to ogromny krok w przyszłość, który pokazuje, że organizacje mają coraz większą świadomość, iż bezpieczeństwo pracowników jest najważniejsze.

 

Zagrożenia w miejscu pracy mogą mieć różnoraki charakter. Mogą to być zagrożenia fizyczne, takie jak np. poruszające się przedmioty, lub zagrożenia chemiczne. Sprawdzonym sposobem zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich zagrożeń jest podejście do nich w sposób systematyczny, czyli określenie bezpiecznych warunków pracy i wdrożenie systemu zarządzania BHP – ISO 45001. Z pomocą tego systemu możemy zmniejszyć liczbę wypadków, a nawet je zlikwidować poprzez właściwe zarządzanie ryzykiem.

 

Zarządzanie ryzykiem jest istotnym elementem funkcjonowania firmy. Ryzyko jest wskaźnikiem stanu zdarzenia, które może doprowadzić do strat. Kiedyś ryzyko było identyfikowane tylko z normą BHP, ale z upływem czasu to się zmieniło. Teraz pojęcie ryzyka zostało bardzo mocno rozpowszechnione i pojawia się w wielu normach, min. w ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001.


Norma ISO 45001 ma pomóc organizacjom w zapobieganiu wypadkom i zmniejszeniu ryzyka ich wystąpienia w przyszłości.

 

Systemy zarządzania są najsprawniejszym rozwiązaniem, które jest uznawane na całym świecie. Nie wystarczy tylko wdrożyć normy, należy również odpowiednio przeszkolić pracowników jak i kadrę zarządzającą.

 

Certyfikacja systemu ISO 45001 też odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ pozwoli ona wszystkim zainteresowanym stronom pokazać, że organizacja spełnia wymagania BHP. Sama certyfikacja jednak nie wystarczy – należy ciągle doskonalić swój system – jest to podstawą do lepszego funkcjonowania organizacji.

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat wymagań oraz certyfikacji standardu ISO 45001 zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. 

 

ISOQAR przygotował także dla Państwa wsparcie w postaci:

  • szkoleń, które pomogą lepiej zrozumieć wymagania ISO 45001 oraz zidentyfikować obszary wymagające zmiany. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie.
  • Auditu wstępnego, który potwierdzi czy są Państwo odpowiednio przygotowani do certyfikacji.
  • Bezpłatnego dokumentu „Analizy Luk”, który pomoże określić, w którym miejscu znajduje się Państwa organizacja w drodze do ISO 45001.
  • Dokumentu zawierającego zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących migracji na ISO 45001.

Po więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 649 76 64 lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności