ISO 9004 - klucz do osiagnięcia trwałego sukcesu przez Twoją organizac

ISO 9004 - klucz do osiagnięcia trwałego sukcesu przez Twoją organizację

Właśnie została opublikowana nowa wersja ISO 9004:2018, dostępna jest już na stronie www.iso.org.

 

Norma ISO 9004 rozszerza wymagania standardu ISO 9001 o następujące aspekty:

  • ukierunkowanie działań organizacji nie tylko na zadowolenie klientów, ale także na zadowolenie innych stron zainteresowanych;
  • stosowanie 8 zasad zarządzania jakością;
  • uwzględnienie takich elementów zasobów jak: informacje, dostawcy i partnerzy, zasoby naturalne, finanse;
  • ocenę finansową;
  • samoocenę;
  • proces ciągłego doskonalenia.

 

Normy ISO 9001 i ISO 9004 funkcjonują jako standardy od siebie niezależne, ale ich układ został zaprojektowany tak, aby się wzajemnie uzupełniały. ISO 9004 opisuje ramy oparte na zarządzaniu jakością, w oparciu o które organizacja może osiągnąć trwały sukces poprzez identyfikację mocnych i słabych stron oraz możliwości poprawy lub zmian. Zawarte są tu wskazówki dotyczące poprawy ogólnej jakości Organizacji poprzez zwiększenie poziomu dojrzałości w zakresie strategii, przywództwa, zasobów i procesów. ISO 9001 podaje wymagania, natomiast ISO 9004 je interpretuje.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności