ISO 9001:2015 całościowe podejście procesowe

ISO 9001:2015 całościowe podejście procesowe

We wstępie do ISO 9001:2015 znajduje się informacja , że norma promuje podejście procesowe przy opracowywaniu, wdrażaniu i poprawianiu skuteczności systemu zarządzania jakością w celu zwiększenia zadowolenia klienta poprzez spełnienie jego wymagań.

 

Zrozumienie i zarządzanie powiązanymi procesami jako systemem przyczynia się do skuteczności i wydajności organizacji w osiąganiu zamierzonych wyników. Takie podejście umożliwia organizacji kontrolowanie wzajemnych powiązań i współzależności między procesami systemu, dzięki czemu można zwiększyć ogólną wydajność organizacji.

 

Podejście procesowe obejmuje systematyczne definiowanie i zarządzanie procesami oraz ich interakcjami, tak aby osiągnąć zamierzone wyniki zgodnie z polityką jakości i kierunkiem strategicznym organizacji. Zarządzanie procesami i systemem jako całością można osiągnąć za pomocą cyklu PDCA , skupiając się na myśleniu opartym na ryzyku, mającym na celu wykorzystanie możliwości i zapobieganie niepożądanym wynikom.

 

Cykl planowania, wykonania i sprawdzania działania oraz doskonalenia (PDCA) można zastosować do wszystkich procesów ale również całego systemu zarządzania jakością.

 

Cykl PDCA można opisać następująco:

- Zaplanuj: ustal cele systemu i jego procesów oraz zasoby potrzebne do dostarczania wyników zgodnie z wymaganiami klientów i polityką organizacji oraz identyfikuj i eliminuj ryzyko i szanse;

- Wykonaj: wdrożyć to, co zostało zaplanowane;

- Sprawdź: monitoruj i (w stosownych przypadkach) mierz procesy oraz wynikające z nich produkty i usługi w odniesieniu do polityk, celów, wymagań i planowanych działań, a także zgłaszaj wyniki;

- Działaj: w razie potrzeby podejmuj działania w celu poprawy wydajności.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności