ISO 45003 – nowy standard dotyczący zdrowia psychicznego w miejscu pra

ISO 45003 – nowy standard dotyczący zdrowia psychicznego w miejscu pracy

Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków w miejscu pracy jest niezwykle istotną kwestią, której znaczenie rośnie jeszcze bardziej w dobie globalnej pandemii COVID-19. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO podejmuje szereg starań aby pomóc organizacjom w tej trudnej sytuacji.

 

Epidemia koronawirusa ma bez wątpienia ogromny wpływ na funkcjonowanie wielu firm, które stanęły przed nowymi wyzwaniami związanymi z utrzymaniem działalności oraz ochroną pracowników w ich środowisku pracy. Dotyczy to zarówno osób, które pracują w siedzibie organizacji jak np. pracownicy produkcji ale także osób oddelegowanych do pracy zdalnej i tych którzy przygotowują się na ewentualny powrót.

 

ISO 45001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, to pierwszy i jedyny międzynarodowy standard zarządzania BHP, zawierający uzgodnione dobre praktyki z całego świata. Zapewnia przydatne wskazówki i ramy, dla zmniejszenia ryzyka związanego z pracą, ochrony zdrowia i zwiększenia bezpieczeństwa w pracy.

 

Trzeba jednak pamiętać, że zdrowie w miejscu pracy nie ogranicza się wyłącznie do bezpieczeństwa fizycznego i dobrego samopoczucia pracowników. Stres i obawy wywołane epidemią koroawirusa, odosobnieniem i brakiem poczucia bezpieczeństwa, wpływają na nas wszystkich. Pracownicy na całym świecie mogą odczuwać wpływ panującej niepewności, a ich środowisko pracy odgrywa w tym istotną rolę.

 

W odpowiedzi na pojawiające się potrzeby ISO prowadzi prace nad opracowaniem uzupełniającego standardu dotyczącego zdrowia psychicznego. Przyszła norma ISO 45003 - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - Zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne w miejscu pracy, zapewni wytyczne dotyczące wymagań ISO 45001 w zakresie zarządzania zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego w ramach systemu zarządzania BHP.

 

Nowy standard obejmować będzie wiele obszarów, które mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne pracownika, w tym nieefektywną komunikację, nadmierną presję, słabe przywództwo i kulturę organizacyjną. Oczekuje się, że norma ISO 45003 zostanie opublikowana już w 2021 roku.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności