Nasz świat z ISO 45001:2018

Nasz świat z ISO 45001:2018

Niedawno opublikowany standard zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 ma zadatki na zrewolucjonizowanie przerażających statystyk, które bezlitośnie opowiadają nam o milionach osób tracących życie podczas pracy każdego roku. Niebezpieczne warunki, choroby środowiskowe i ryzyko wiążące się z wykonywaniem pracy - są to czynniki które niełatwo zminimalizować, a co dopiero wykluczyć. I właśnie dlatego powstała norma ISO 45001.

 

ISO 45001 jest to kompleksowy system określający sposoby poprawienia jakości warunków pracy na całym świecie, dający firmom, każdego rodzaju, możliwość rozwoju.

 

System zarządzania BHP ISO 45001 kładzie duży nacisk na udział pracowników w planowaniu rozwoju zakładu oraz na aktywną rolę zarządu, wymagając komunikacji. Mocno podkreślone jest również motto XXI Światowego Kongresu 2017: „Globalna wizja zapobiegania”, ponieważ to właśnie zapobieganie jest kluczowym aspektem efektywności standardu.

 

Wprowadzenie nowego systemu nie powinno sprawić kłopotu firmom posiadającym już certyfikaty ISO (np. ISO 9001:2015 lub ISO 14001:2015), z racji na jego podobną budowę i formę.

 

Czy uda nam się wspólnie uczynić świat lepszym? Cóż, na pewno spróbujemy.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies