ISO 45001: 2018 już opublikowana!

ISO 45001: 2018 już opublikowana!

ISO 45001: 2018 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) i zawiera wskazówki dotyczące jego stosowania, aby umożliwić organizacjom zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy.

 

ISO 45001: 2018 ma zastosowanie do każdej organizacji, która chce ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania BHP w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminowania lub minimalizowania zagrożeń BHP, wykorzystywania szans BHP i zarządzania niezgodnościami systemu BHP.

 

ISO 45001: 2018 pomaga organizacjom osiągnąć zamierzone wyniki swojego systemu zarządzania BHP. Zgodnie z polityką BHP organizacji, zamierzone wyniki systemu zarządzania BHP obejmują:

 

a) ciągłą poprawę wyników w zakresie BHP;

b) spełnienie wymagań prawnych i innych wymagań;

c) osiągnięcie celów BHP.

 

ISO 45001: 2018 ma zastosowanie do każdej organizacji niezależnie od jej wielkości, rodzaju i rodzaju działalności. Ma zastosowanie do ryzyka związanego z BHP pod kontrolą organizacji, biorąc pod uwagę czynniki takie jak kontekst, w którym działa organizacja oraz potrzeby i oczekiwania jej pracowników i innych zainteresowanych stron.

 

Norma ISO 45001: 2018 nie określa szczegółowych kryteriów dotyczących wydajności BHP, ani nie ma charakteru nakazowego w odniesieniu do systemu zarządzania BHP.

 

ISO 45001: 2018 może być stosowany w całości lub w części do systematycznego doskonalenia zarządzania BHP. Jednakże uzyskanie certyfikatu ISO 45001:2018 jest możliwe tylko w przypadku wdrożeniach wszystkich wymagań normy.

 

Normę można kupić tutaj: https://www.iso.org/standard/63787.html

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności