Prace nad ISO 45001 przyspieszają - aktualny status

Prace nad ISO 45001 przyspieszają - aktualny status

ISO 45001, nowy międzynarodowy standard dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, przeszedł właśnie kluczowy etap międzynarodowego głosowania.


Proces opracowywania normy ISO 45001 trwa dłużej niż pierwotnie zakładano ze względu na liczne poprawki i wnioski składane przez ekspertów z całego świata.

 

Uzyskana właśnie międzynarodowa zgoda oznacza, że ​​druga wersja standardu, DIS 2 ISO 45001, może teraz przejść do etapu publikacji, jeśli zostanie uzgodnione, że ostateczny projekt standardu (FDIS) nie jest wymagany.


ISO przewidywało publikację normy na luty 2018 r., ale w świetle ostatnich zmian standard może być już gotowy pod koniec 2017 r. We wrześniu odbędzie się spotkanie komitetu projektowego ds ISO 45001, po którym możemy się spodziewać bardziej szczegółowego harmonogramu.


ISO 45001 będzie pierwszym globalnym standardem dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, a jego przeznaczeniem jest zastąpienie brytyjskiego standardu OHSAS 18001. Nowa norma będzie oparta na Aneksie SL, tak jak aktualne wersje ISO 9001 i ISO 14001, dzięki czemu łatwiejsza będzie ich integracja.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies