Opublikowano już FDIS ISO 45001

Opublikowano już FDIS ISO 45001

Co to jest ISO 45001?

ISO 45001 to nowy międzynarodowy standard bezpieczeństwa i higieny pracy, który znajduje się obecnie w końcowym stadium rozwoju przed publikacją.

 

ISO 45001 zastąpi BS OHSAS 18001, czyli istniejącą uznaną normę w zakresie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Po opublikowaniu nowego standardu ISOQAR zapewni wsparcie dla organizacji, które chcą uzyskać certyfikat ISO 45001, a także dla tych, którzy będą musieli przejść z OHSAS 18001 na certyfikat ISO 45001.

 

Dlaczego opracowywany jest nowy standard ISO 45001?

 

ISO 45001 będzie miał wszystkie zalety OHSAS 18001. Podobnie jak OHSAS 18001, certyfikat ISO 45001 zapewni, że Twoja organizacja będzie miała skuteczny system zarządzania i pomoże zademonstrować, że Twoja firma: 

 

  • Podejmuje proaktywne kroki w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami i najlepszymi praktykami
  • Pozostaje na bieżąco ze zmianami legislacyjnymi
  • Staje się bezpieczniejszym miejscem do pracy
  • Może dokonać znacznych oszczędności dzięki zapobieganiu incydentom i wypadkom

 

Jednak ISO 45001 to nowy i ulepszony standard. W porównaniu z OHSAS 18001, ISO 45001 ma następujące zalety:

  • Bardziej aktualny – odpowiada na bieżące wyzwania biznesu
  • Stworzony przez międzynarodową komisję ekspertów
  • Zaprojektowany z myślą o globalnym stosowaniu i uznaniu
  • Jest stworzony w oparciu o załącznik SL, dzięki czemu płynnie integruje się z innymi systemami zarządzania ISO, w tym ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 i ISO/IEC 27001: 2013

 

Kiedy zostanie opublikowany ISO 45001?

Początkowo przewidziano wydanie ISO 45001 w 2016 r., ale proces tworzenia nowego standardu napotykał kilka opóźnień.

 

Proces tworzenia normy ISO:

Normy ISO są tworzone przez Komitet Projektowy (PC). Zanim możliwe będzie wydanie standardu ISO, wersja robocza normy musi najpierw zostać zatwierdzona przez członków ISO (krajowe organy normalizacyjne dla krajów uczestniczących).

 

Projekt standardu międzynarodowego (DIS = Draft of International Standard) musi przejść przez proces głosowania, w którym członkowie ISO głosują i komentują jego treść. Jeśli co najmniej 66% członków ISO zagłosuje na korzyść DIS, może przejść do ostatecznej wersji roboczej lub FDIS (Final Draft of International Standard). Jeżeli mniej niż 66% członków ISO zagłosuje na zatwierdzenie DIS, inna wersja robocza musi zostać utworzona i poddana głosowaniu przed utworzeniem FDIS. Dalsze szkice są określane jako DIS2, DIS3 i tak dalej.

 

Podczas tworzenia FDIS Komitet Projektowy będzie pamiętał o uwagach z poprzedniego projektu. Po zakończeniu, FDIS ponownie przejdzie do członków ISO w celu przeprowadzenia głosowania - ale tym razem nie można już wnosić komentarzy i uwag. Jeśli 66% + członków ISO zagłosuje za przyjęciem ostatecznego projektu, a nie więcej niż 25% głosów przeciw, nowy standard zostaje zatwierdzony i może zostać opublikowany i wydany.

 

Dlaczego wydanie ISO 45001 zostało opóźnione?

Pierwszy projekt, ISO 45001 DIS1, został odrzucony w maju 2016 r. Oznaczało to, że drugi projekt normy musiał zostać opracowany w odpowiedzi na komentarze członków ISO.

 

Drugi projekt, ISO 45001 DIS2, został opublikowany w 2017 roku i udostępniony członkom ISO w celu głosowania i komentowania w okresie letnim. W lipcu ogłoszono, że DIS2 zostało zatwierdzone w głosowaniu tajnym.

 

Grupa robocza ds. Komitetu projektowego spotkała się w dniach 18-22 września 2017 r., aby zapoznać się z wynikami międzynarodowego głosowania. Chociaż 88% członków ISO głosowało „za” projektem, to podniesiono 1630 uwag na temat projektu. Duża ilość uwag wpłynęła na decyzję Komitetu o publikacji FDIS przed ostateczną wersją normy.

 

FDIS dla ISO 45001 został wydany w dniu 30 listopada 2017 r. Proces głosowania nad przyjęciem lub odrzuceniem FDIS ISO 45001 zakończy się w dniu 25 stycznia 2018 r.

 

Kiedy zostanie opublikowana ostateczna wersja ISO 45001?

ISO planuje publikację normy ISO 45001 w lutym 2018 r. Oczekuje się, że FDIS zostanie zatwierdzony przez członków ISO ze względu na wysoki wskaźnik zatwierdzenia DIS2.

 

W oficjalnym komunikacie komisja ds. Projektu stwierdziła, że "jeżeli głosowanie FDIS zakończy się sukcesem, nastąpi krótki okres ostatecznego przygotowania tekstu, zanim ISO 45001 zostanie opublikowane w lutym 2018 r.".

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności