Trwają prace nad publikacją ISO 45001

Trwają prace nad publikacją ISO 45001

Na ostatnim spotkaniu grupy roboczej Komitetu Technicznego w Wiedniu poczyniono znaczne postępy w pracy nad normą ISO 45001. ISO 45001 ma w przyszłości zastąpić OHSAS 18001 i stać się międzynarodowym standardem dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Prace nad ISO 45001 prowadzone są w ramach Komitetu Technicznego 283 (PC 283).

 

Publikacja normy ISO 45001 była początkowo zaplanowana na 2016 rok, ale w związku z licznymi poprawkami termin ten uległ przesunięciu.

 

Prace nad nowymi międzynarodowymi standardami ISO zawsze składają się z następujących etapów:

Etap 1 – Draft of International Standard (DIS) – Projekt Normy

(czas na zgłaszanie uwag/poprawek)

Etap 2 – Final Draft of International Standard (FDIS) – Ostateczny Projekt Normy

(czas na zgłaszanie uwag/poprawek)

Etap 3 – Publikacja Normy ISO

 

Pierwszy projekt (DIS) ISO 45001, po publikacji w maju 2016r. został skierowany do dalszych poprawek ze względu na dużą ilość komentarzy od członków ISO.

 

Podczas ostatniego spotkania Komitetu Technicznego PC 283 nastąpił duży progres w pracach nad drugą wersją DIS 45001. Opracowany projekt zostanie teraz przesłany do członków ISO w celu przetłumaczenia i opublikowania jako DIS 2. W takiej postaci znów zostanie przedstawiony ekspertom do oceny.

 

Kolejne spotkanie Komitetu Technicznego PC 283 jest zaplanowane na 18-22 września 2017. W zależności od wyników tego spotkania, publikacji normy ISO 45001 będzie można się spodziewać albo na przełomie listopada i grudnia 2017r. albo w marcu 2018r.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies