ISO 14001 ma już 20 lat! Poznaj z nami wymagania najnowszej wersji

Aktualizacja ISO 14001

System zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest najskuteczniejszym międzynarodowym standardem środowiskowym. Swoje początki ma on, w 1991r., kiedy to Organizacja ISO wpadła na pomysł stworzenia standardu, który pozwoliłby organizacjom wdrożyć system zarzadzania środowiskowego niezależnie od ich branży czy kraju, w którym funkcjonują. Prace nad ISO 14001 trwały 5 lat, aż w końcu w 1996 standard został opublikowany. Norma ISO 14001 zawiera odpowiednie wytyczne do wyjaśnienia wymagań w celu zrozumienia standardu.

 

Zmiany w normie ISO 14001, które powstały w 2015 roku to między innymi: zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, większa odpowiedzialność najwyższego kierownictwa, planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi. Nowelizacja normy ISO 14001: 2015 to zmiana myślenia i rozumienia. Certyfikowane Organizacje powinny zrozumieć potrzeby i obawy zainteresowanych stron w ramach organizacji.

 

Zapraszamy na nasze szkolenia otwarte poświęcone zmianom w ISO 14001:2015. Udział w naszym jednodniowym treningu pozwoli Państwu lepiej zrozumieć wymagania standardu i korzyści, jakie niesie ze sobą jego aktualizacja. Najbliższe szkolenie już 8 marca 2017r w Krakowie. Wiecej informacji można znaleźć tutaj.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies