ISO 10010 - Przewodnik dotyczący oceny i ulepszenia kultury jakości

ISO 10010 - Przewodnik dotyczący oceny i ulepszenia kultury jakości

ISO 10010 Przewodnik dotyczący oceny i ulepszenia kultury jakości aby zapewnić trwały sukces - Nowy przewodnik z rodziny norm ISO 9000 już w tym roku.

 

W 2021 ma pojawić się nowy przewodnik z rodziny norm ISO 9000 dotyczący oceny oraz ulepszenia kultury jakości w celu zapewnienia trwałego sukcesu organizacjom.

 

Trwały sukces organizacja osiąga wtedy, gdy przyciąga i zatrzymuje  zaufanie klientów i innych zainteresowanych stron (pracowników, właścicieli, dostawców i społeczeństwa), na które organizacja  lub jej wyroby wywierają wpływ. Podejmuje działania  mające na celu zwiększenie zarówno skuteczności jak i efektywności organizacji poprzez doskonalenie systemu zarządzania. Pozwala jej to na istnienie na rynku.

 

W normie ISO 9001 termin „kultura jakości” nie pojawia się ani razu, a termin „kultura” pojawia się tylko raz. Skąd więc przewodnik dotyczący kultury jakości w rodzinie norm ISO 9000? Czym jest kultura jakości?

 

Jedna z definicji podaje, że jest to „zbiór wartości, tradycji, procedur i przekonań zaakceptowanych przez członków organizacji, tworzących środowisko sprzyjające kształtowaniu i ciągłej poprawie jakości”. Element ten łączy w sobie zorientowanie na zarządzanie i antropologię.

 

Kultura to sposób w jaki się wszystko robi. Czy robisz właściwe rzeczy we właściwym czasie i we właściwy sposób. Jest to więc element kluczowy dla trwałego sukcesu organizacji.

 

Różne koncepcje kultury jakości z literatury światowej i polskiej definiują sam fenomen w różny sposób i próbują go ujmować w ramy modelu.  J.A. Woods („The six value of quality culture”) wiąże kulturę jakości z podejściem systemowym i wyróżnia 6 fundamentalnych wartości na których mogą być zbudowane kultury jakości:

  1. Wszyscy interesariusze muszą czuć ducha wspólnoty  gdyż wzmacnia to tożsamość organizacyjną.
  2. Partnerskie stosunki w obrębie organizacji.
  3. Otwarta komunikacja oparta na rzetelnych komunikatach.
  4. Otwarty dostęp do informacji o procesach organizacyjnych.
  5. Koncentracja na procesach.
  6. Uczenie się, niezależnie od sukcesów lub porażek.

 

Z niecierpliwością czekamy na ISO 10010, którego projekt w lipcu 2021 zostanie przedstawiony do publicznych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności