Normy czynią miasta mądrzejszymi - Międzynarodowy Dzień Standardów

Normy czynią miasta mądrzejszymi - Międzynarodowy Dzień Standardów

14 października 2017 obchodzono Międzynarodowy Dzień Standardów, którego tematem było „ Normy czynią miasta mądrzejszymi”. Udział w tych obchodach wzięła Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC), Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) oraz Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU) - trzej wiodący deweloperzy Międzynarodowych Standardów.

 

Odpowiednio czysta woda, powszechny dostęp do czystszej energii, zdolność do efektywniejszego podróżowania, poczucie bezpieczeństwa… są to obietnice, które muszą zostać spełnione przez nowoczesne miasta, aby pozostać konkurencyjnymi i zapewnić obywatelom przyzwoity poziom życia.

 

Budowanie inteligentnego miasta nie jest łatwym zadaniem. Każde miasto stawia czoło własnym wyzwaniom oraz szuka własnych rozwiązań. Międzynarodowe standardy zawierają wiedzę ekspercką oraz najlepsze praktyki, które miasta mogą wykorzystywać do opracowania rozwiązań na własną miarę dostoswanych do ich specyficznych potrzeb.

 

Międzynarodowe standardy są niezbędne do zapewnienia jakości i wydajności. Bez nich różne technologie nie mogłyby współpracować. Ułatwiają wybór dzięki łatwiejszemu porównywaniu różnych produktów i usług. Sprzyja to konkurencyjności i promuje innowacje. Podczas pracy z systemami, standardy umożliwiają integrację struktur i rozwiązań od różnych dostawców.

 

Bez Międzynarodowych standardów miasta będą walczyć o bezpieczeństwo i sprawne usługi. Normy stanowią podstawę dostępu do energii elektrycznej oraz wszystkich urządzeń i systemów, które wykorzystują energię elektryczną. Wspierają również technologie informacyjne i komunikacyjne, które umożliwiają gromadzenie, wymianę i analizę danych oraz bezpieczeństwo informacji. Co więcej, oferują ważne wskazówki dotyczące wszystkich aspektów życia w mieście, w tym energooszczędnych budynków, inteligentnego transportu, lepszej gospodarki odpadami, zrównoważonych społeczności oraz wielu innych.

 

Inteligentne miasta to coś więcej niż tylko modne powiedzenie. Wraz z rozwojem obszarów miejskich przewidywanych do 2050 r. Do 70% całkowitej populacji świata, są one konieczne.

 

„Międzynarodowe Normy będą wspierać sprawny i zintegrowany rozwój inteligentnych miast” – tak, mówią przewodniczący IEC, ISO i ITU podczas Międzynarodowego Dnia Standardów. „Dzięki Standardom możemy krok po kroku uczynić nasze miasta mądrzejszymi”.

 

Międzynarodowy Dzień Standardów to okazja, aby podziękować wspólnym wysiłkom tysięcy ekspertów na całym świecie, którzy dobrowolnie opracowują umowy techniczne publikowane, jako Międzynarodowe Standardy.

 

Źródło: www.iso.org.pl

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies