„W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementa

„W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu.“

21 marca 2018 r. Instytut Innowacyjna Gospodarka i Koalicja rECOnomy zaprezentowali raport pt. „W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu.“

 

Raport powstał na podstawie cyklu zamkniętych RoundTables na temat barier i możliwości implementacji różnego rodzaju rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego, w których udział wzięli liczni przedstawicieli biznesu, konsumentów i naukowców. Dyskusje poświęcone były następującym tematom – marnotrawieniu żywności, opakowaniom, elektroodpadom oraz partnerstwu publiczno-prywatnemu (PPP).

W raporcie poruszone zostały m.in. następujące kwestie:

  • W jaki sposób przeciwdziałać marnotrawieniu żywności na wszystkich etapach: produkcja pierwotnej, przetwórstwa, transportu, dystrybucji, sprzedaży,  gastronomii, konsumpcji prywatnej, zagospodarowanie odpadów?
  • Jakie zmiany czekają system odpadów w Polsce na drodze do dostosowania się do nowych standardów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta?
  • Jak zwiększyć poziom selektywnej zbiórki odpadów?
  • Jak zapewnić odbiór zużytego sprzętu  i  jaki zastosować model finansowania?
  • Nowe modele biznesowe korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych – leasing, sharing economy, product as a service, pay per use.
  • Istniejące bariery rozwoju projektów PPP w Polsce.

 

Partnerami projektu są: Jeronimo Martins, ReFood, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Remondis Electrorecycling, Stena Recycling, SUEZ Polska.

 

Pełny raport dostępny jest tutaj.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies