„W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementa

„W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu.“

21 marca 2018 r. Instytut Innowacyjna Gospodarka i Koalicja rECOnomy zaprezentowali raport pt. „W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu.“

 

Raport powstał na podstawie cyklu zamkniętych RoundTables na temat barier i możliwości implementacji różnego rodzaju rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego, w których udział wzięli liczni przedstawicieli biznesu, konsumentów i naukowców. Dyskusje poświęcone były następującym tematom – marnotrawieniu żywności, opakowaniom, elektroodpadom oraz partnerstwu publiczno-prywatnemu (PPP).

W raporcie poruszone zostały m.in. następujące kwestie:

  • W jaki sposób przeciwdziałać marnotrawieniu żywności na wszystkich etapach: produkcja pierwotnej, przetwórstwa, transportu, dystrybucji, sprzedaży,  gastronomii, konsumpcji prywatnej, zagospodarowanie odpadów?
  • Jakie zmiany czekają system odpadów w Polsce na drodze do dostosowania się do nowych standardów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta?
  • Jak zwiększyć poziom selektywnej zbiórki odpadów?
  • Jak zapewnić odbiór zużytego sprzętu  i  jaki zastosować model finansowania?
  • Nowe modele biznesowe korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych – leasing, sharing economy, product as a service, pay per use.
  • Istniejące bariery rozwoju projektów PPP w Polsce.

 

Partnerami projektu są: Jeronimo Martins, ReFood, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Remondis Electrorecycling, Stena Recycling, SUEZ Polska.

 

Pełny raport dostępny jest tutaj.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności