Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pra

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000

15 listopada br. Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 przy współpracy z Centralnym Instytutem Bezpieczeństwa Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym zorganizowało pierwsze otwarte spotkanie dla osób, organizacji i firm zainteresowanych wydaniem nowej normy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy ISO 45001 oraz tematyką BHP.  

 

Zaraz po powitaniu gości zaprezentowano cel powołania stowarzyszenia Forum ISO 45000. Cel istnienia przedstawił w Prezes Stowarzyszenia ISO 45000. Od razu po tej prezentacji w czasie panelu dyskusyjnego uczestnicy zaprezentowali swoje pomysły dotyczące możliwości rozwoju i wyzwań, jakie stoją przed stowarzyszeniem. Gospodarze spotkania CIOP-PIB zaprezentowali uczestnikom w intersujący sposób możliwości nowoczesnego Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej CIOP-PIB.

 

Podczas tej prezentacji uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób wirtualna rzeczywistość może pomagać w wypracowaniu właściwych nawyków oraz jak specjalne oprogramowanie może pomagać osobom, które uległy wypadkom podczas pracy w powrocie do zdrowia.

 

Ostatnim jednym z najjaśniejszych punktów spotkania był wykład Pani Zofii Pawłowskiej pt.: „Przedstawienie problematyki nowych wymagań w projekcie normy ISO/DIS 45001.2.” W czasie wykładu omówiono najważniejsze wymagania normy dotyczące: organizacji i jej kontekstu: kwestii wewnętrznych i zewnętrznych, przywództwa i współudziału osób pracujących na rzecz danej organizacji, zarządzania ryzykiem: ryzyko i możliwości oraz dokumentowania systemu.

 

Na koniec dyskutowano nad wyzwaniem dotyczącym przetłumaczenia normy na język polski, jej obecnym statusem: Final Draft International Standard oraz datą publikacji. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, przedstawicieli organizacji z różnych gałęzi gospodarki, firm produkcyjnych i usługowych.

 

 

autor: Paweł Dąbrowski - Dyrektor Zarządzający ISOQAR CEE

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies