Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pra

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000

15 listopada br. Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 przy współpracy z Centralnym Instytutem Bezpieczeństwa Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym zorganizowało pierwsze otwarte spotkanie dla osób, organizacji i firm zainteresowanych wydaniem nowej normy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy ISO 45001 oraz tematyką BHP.  

 

Zaraz po powitaniu gości zaprezentowano cel powołania stowarzyszenia Forum ISO 45000. Cel istnienia przedstawił w Prezes Stowarzyszenia ISO 45000. Od razu po tej prezentacji w czasie panelu dyskusyjnego uczestnicy zaprezentowali swoje pomysły dotyczące możliwości rozwoju i wyzwań, jakie stoją przed stowarzyszeniem. Gospodarze spotkania CIOP-PIB zaprezentowali uczestnikom w intersujący sposób możliwości nowoczesnego Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej CIOP-PIB.

 

Podczas tej prezentacji uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób wirtualna rzeczywistość może pomagać w wypracowaniu właściwych nawyków oraz jak specjalne oprogramowanie może pomagać osobom, które uległy wypadkom podczas pracy w powrocie do zdrowia.

 

Ostatnim jednym z najjaśniejszych punktów spotkania był wykład Pani Zofii Pawłowskiej pt.: „Przedstawienie problematyki nowych wymagań w projekcie normy ISO/DIS 45001.2.” W czasie wykładu omówiono najważniejsze wymagania normy dotyczące: organizacji i jej kontekstu: kwestii wewnętrznych i zewnętrznych, przywództwa i współudziału osób pracujących na rzecz danej organizacji, zarządzania ryzykiem: ryzyko i możliwości oraz dokumentowania systemu.

 

Na koniec dyskutowano nad wyzwaniem dotyczącym przetłumaczenia normy na język polski, jej obecnym statusem: Final Draft International Standard oraz datą publikacji. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, przedstawicieli organizacji z różnych gałęzi gospodarki, firm produkcyjnych i usługowych.

 

 

autor: Paweł Dąbrowski - Dyrektor Zarządzający ISOQAR CEE

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności