Wymagania EMAS dostosowane do nowej normy ISO 14001:2015

Wymagania EMAS dostosowane do nowej normy ISO 14001:2015

28 sierpnia 2017r. Komisja Europejska zaktualizowała załączniki I, II oraz III do rozporządzenia (WE)1221/2009 EMAS w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Poprzez to, znacznie zmniejszą się różnice między ISO 14001 a EMAS.

 

Po analizie opublikowanych przez Komisję Europejską dokumentów można stwierdzić, że organizacje zarejestrowane w EMAS będą musiały podjąć następujące działania w celu spełnienia wymagań normy ISO 14001:2015 i załączników rozporządzenia EMAS:

  • konieczność spełnienia nowych wymagań normy ISO 14001: 2015,
  • bardziej szczegółowe określenie kontekstu organizacji,
  • identyfikacja potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
  • większe uwzględnianie perspektywy cyklu życia przy ocenie aspektów środowiskowych,
  • określenie działań odnoszących się do ryzyk i szans związanych z systemem zarządzania środowiskowego.

 

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności