Wymagania EMAS dostosowane do nowej normy ISO 14001:2015

Wymagania EMAS dostosowane do nowej normy ISO 14001:2015

28 sierpnia 2017r. Komisja Europejska zaktualizowała załączniki I, II oraz III do rozporządzenia (WE)1221/2009 EMAS w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Poprzez to, znacznie zmniejszą się różnice między ISO 14001 a EMAS.

 

Po analizie opublikowanych przez Komisję Europejską dokumentów można stwierdzić, że organizacje zarejestrowane w EMAS będą musiały podjąć następujące działania w celu spełnienia wymagań normy ISO 14001:2015 i załączników rozporządzenia EMAS:

  • konieczność spełnienia nowych wymagań normy ISO 14001: 2015,
  • bardziej szczegółowe określenie kontekstu organizacji,
  • identyfikacja potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
  • większe uwzględnianie perspektywy cyklu życia przy ocenie aspektów środowiskowych,
  • określenie działań odnoszących się do ryzyk i szans związanych z systemem zarządzania środowiskowego.

 

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies