Dlaczego utrzymywać system jakości ISO 9001?

Dlaczego utrzymywać system jakości ISO 9001?

Jakość w firmie generuje różnego rodzaju koszty. Część z nich związana jest z utrzymaniem systemu jakości inne zaś występują gdy system ten zawiedzie i produkt nie spełni stawianych mu wymagań jakościowych.

 

Koszty jakości możemy podzielić na:

1. Koszty zapobiegania

Koszt jakiejkolwiek jakościowej działalności mającej na celu poprawne wykonanie zadania w odpowiednim czasie: inżynieria jakości, szkolenia jakościowe, koło jakości, statystyczne czynności kontrolne procesu, nadzór nad działaniami prewencyjnymi, gromadzenie danych jakościowych, analiza i raportowanie, projekty poprawy jakości, wsparcie techniczne udzielane dostawcom, audyt skuteczności systemu jakości.

 

2. Koszty oceny

Testowanie i kontrola. Koszt każdej działalności mającej na celu ocenę, testowanie lub sprawdzenie wadliwych produktów: testowanie i inspekcja przychodzących materiałów / towarów w toku, testowanie i kontrola produktu końcowego, dostawy używane do testowania i kontroli, nadzór nad testami i inspekcją, amortyzacja sprzętu testowego, konserwacja sprzętu testowego, testy w terenie.

 

3. Koszty wewnętrznych awarii

Koszty poniesione w związku z produkcją produktów niespełniających norm, ale odkryte przed wysyłką do klienta: utylizacja, naprawa, ponowne przetworzenie i koszty ogólne, ponowna kontrola przetworzonych produktów, ponowne przetestowanie przetworzonych produktów, przestój spowodowany problemami z jakością, usuwanie wad, analiza przyczyny usterek, ponowne wprowadzanie danych z powodu błędów kluczowych, debugowanie błędów oprogramowania.

 

4. Koszty zewnętrznych awarii

Koszty poniesione na produkty, które nie spełniają wymagań klienta i dotarły do klienta: koszty obsługi serwisowej i reklamacji, naprawy gwarancyjne, ponowne dostawy produktów, odpowiedzialność wynikająca z wadliwych produktów, zwrotów i dodatków wynikających z problemów z jakością, utraconej sprzedaży w wyniku zlej reputacji związanej z niską jakością.

 

Analiza obu rodzajów kosztów pozwala nam stwierdzić ile kosztuje nas jakość lub ile kosztuje nas brak jakości.  W większości firm wynik takiej analizy pokazuje, że warto utrzymywać i doskonalić systemowe podejście do jakości.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności