Dlaczego utrzymywać system jakości ISO 9001?

Dlaczego utrzymywać system jakości ISO 9001?

Jakość w firmie generuje różnego rodzaju koszty. Część z nich związana jest z utrzymaniem systemu jakości inne zaś występują gdy system ten zawiedzie i produkt nie spełni stawianych mu wymagań jakościowych.

 

Koszty jakości możemy podzielić na:

1. Koszty zapobiegania

Koszt jakiejkolwiek jakościowej działalności mającej na celu poprawne wykonanie zadania w odpowiednim czasie: inżynieria jakości, szkolenia jakościowe, koło jakości, statystyczne czynności kontrolne procesu, nadzór nad działaniami prewencyjnymi, gromadzenie danych jakościowych, analiza i raportowanie, projekty poprawy jakości, wsparcie techniczne udzielane dostawcom, audyt skuteczności systemu jakości.

 

2. Koszty oceny

Testowanie i kontrola. Koszt każdej działalności mającej na celu ocenę, testowanie lub sprawdzenie wadliwych produktów: testowanie i inspekcja przychodzących materiałów / towarów w toku, testowanie i kontrola produktu końcowego, dostawy używane do testowania i kontroli, nadzór nad testami i inspekcją, amortyzacja sprzętu testowego, konserwacja sprzętu testowego, testy w terenie.

 

3. Koszty wewnętrznych awarii

Koszty poniesione w związku z produkcją produktów niespełniających norm, ale odkryte przed wysyłką do klienta: utylizacja, naprawa, ponowne przetworzenie i koszty ogólne, ponowna kontrola przetworzonych produktów, ponowne przetestowanie przetworzonych produktów, przestój spowodowany problemami z jakością, usuwanie wad, analiza przyczyny usterek, ponowne wprowadzanie danych z powodu błędów kluczowych, debugowanie błędów oprogramowania.

 

4. Koszty zewnętrznych awarii

Koszty poniesione na produkty, które nie spełniają wymagań klienta i dotarły do klienta: koszty obsługi serwisowej i reklamacji, naprawy gwarancyjne, ponowne dostawy produktów, odpowiedzialność wynikająca z wadliwych produktów, zwrotów i dodatków wynikających z problemów z jakością, utraconej sprzedaży w wyniku zlej reputacji związanej z niską jakością.

 

Analiza obu rodzajów kosztów pozwala nam stwierdzić ile kosztuje nas jakość lub ile kosztuje nas brak jakości.  W większości firm wynik takiej analizy pokazuje, że warto utrzymywać i doskonalić systemowe podejście do jakości.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies