Jak często powinieneś przeprowadzać audyty wewnętrzne?

Jak często powinieneś przeprowadzać audyty wewnętrzne?

Systemy zarządzania, takie jak ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 wymagają, aby audyty wewnętrzne były przeprowadzane w zaplanowanych odstępach czasu; nie ustalają określonej częstotliwości ani nie ustalają, że wszystkie procesy wymagają corocznego audytu wewnętrznego. Dlatego organizacje powinny same ustalić częstotliwość odpowiednią dla ich działalności. Ale jak często należy przeprowadzać audyty wewnętrzne pod kątem zgodności z wymaganiami normy? Audyty mogą być przeprowadzane co miesiąc, kwartalnie, dwa razy w roku lub raz w roku. Ważne jest, aby zrozumieć kryteria, które należy wziąć pod uwagę przed określeniem częstotliwości audytu wewnętrznego. Oto niektóre z nich:

 

Złożoność procesów

  • Procesy o kluczowym znaczeniu lub procesy wysokiego ryzyka powinny być audytowane częściej-być może raz na kwartał lub dwa razy w roku
  • Procesy niskiego ryzyka mogą być audytowane rzadziej, np. tylko raz w roku

 

Dojrzałość procesów

  • Dobrze ustanowione procesy, które działają wydajnie, mogą być audytowane raz w roku lub co drugi rok
  • Nowo opracowane i wdrożone procesy, które generują większe ryzyko powinny być audytowane częściej, na przykład raz na kwartał

 

Przeszłe doświadczenia

Procesy, w których we wcześniejszych audytach zidentyfikowano niedociągnięcia lub niezgodności, powinny być audytowane częściej. To samo tyczy się procesów, w których występują problemy z osiągnięciem wyznaczonych celów.

 

Inne czynniki, które mogą wpływać na częstotliwość audytu:

  • Budżet przeznaczony na wykonanie audytów wewnętrznych
  • Wymagania prawne lub wymagania klientów

 

Podsumowując, norma ISO 9001 nie precyzuje, jak często należy przeprowadzać audyty wewnętrzne. Częstotliwość audytów powinna być określana na podstawie tego jak ważny jest proces, jakie związane jest z nim ryzyko i czy w przeszłości występowały jakieś problemy w tym obszarze. Należy również zwrócić uwagę na cele jakościowe, ponieważ mogą one dyktować częstotliwość audytów. Nie ma potrzeby przeprowadzania audytu wszystkich procesów jednocześnie. Warto jednak rozważyć rozłożenie audytów wewnętrznych na cały rok poprzez audytowanie różnych procesów, w różnym czasie. Audytowanie wielu procesów w tym samym momencie może być wyczerpujące, a niedociągnięcia, niezgodności lub obszary wymagające poprawy mogą zostać niezauważone.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przeprowadzania audytów wewnętrznych zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach. Więcej na ten temat znajduje się w zakładce szkolenia.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności