Certyfikat ISO z akredytacją czy bez akredytacji?

Na co zwrócić uwagę wybierając jednostkę certyfikującą?

Czym jest Akredytacja?

 

Akredytacja jest potwierdzeniem kompetencji jednostki certyfikującej do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności. Stanowi oficjalne potwierdzenie strony trzeciej (jednostki akredytującej), że jednostka certyfikująca działa zgodnie z udokumentowanym systemem zarządzania i posiada kompetencje do wykonywania oceny zgodności.

 

Innymi słowy uzyskanie akredytacji przez jednostkę certyfikującą jest dowodem potwierdzającym, że  jednostka ta posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, a prowadzone przez nią audyty certyfikujące są niezależne i obiektywne. Dzięki temu wydawane przez nią certyfikaty są wiarygodne i powszechnie uznawane.

 

Zasady akredytacji zawarte są w międzynarodowych normach oraz wytycznych, które określają wymagania dla jednostek akredytujących i jednostek organizacyjnych podlegających procesowi. Uzyskanie certyfikatu świadczy o tym, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych.

 

Zakres akredytacji jest załącznikiem do certyfikatu akredytacji i precyzuje obszar potwierdzonych kompetencji. Wiąże się to z inspekcją dotyczącą postępowania i jakości usług wykonywanych przez akredytowany podmiot.

 

Akredytacja udzielana jest przez tzw. jednostki akredytujące. ISOQAR CEE Sp. z o.o. należy do Alcumus ISOQAR Limited i posiada brytyjską akredytację UKAS (United Kingdom Accreditation Service).

 

Wykaz jednostek akredytujących jednostki certyfikujące dostępny jest na stronie IAF (International Accreditation Forum), będącym organizacją nadzorującą jednostki akredytujące. Wartym podkreślenia jest również fakt, że jeśli jednostka certyfikująca jest akredytowana przez jednostkę akredytującą zrzeszoną w IAF, to automatycznie jest ona uznawana przez pozostałe jednostki akredytujące. Oznacza to, że jednostka certyfikująca posiadająca akredytację z jednego kraju może świadczyć swoje usługi na terenie innego kraju, a wydawane przez nią certyfikaty są tak samo ważne.

 

Certyfikat ISO z akredytacją czy bez akredytacji?

 

Wielu Klientów decydujących się na uzyskanie certyfikatu zastanawia się jaka jest różnica między certyfikatem akredytowanym, a certyfikatem nieakredytowanym i na który z nich warto się zdecydować.

 

Musimy przede wszystkim pamiętać, że certyfikat bez akredytacji może tak naprawdę wydać każdy, przez co jego wiarygodność i wartość może być podważana przez naszych Klientów. Często zdarza się również, że posiadanie certyfikatu bez akredytacji uniemożliwia nawiązanie współpracy handlowej bądź udział w przetargu.

 

Dokonując wyboru jednostki certyfikującej warto zatem pamiętać, że klienci coraz częściej wymagają aby certyfikat ISO wydany był przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, taką jak ISOQAR.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć jaki jest koszt uzyskania certyfikatu ISO z akredytacją skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wyślij do nas szybkie zapytanie ofertowe.

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności