Czym są cele jakościowe i jaka jest ich funkcja w systemie zarządzania

Czym są cele jakościowe i jaka jest ich funkcja w systemie zarządzania jakością

Klavs Henriksen MSc, auditor wiodący w Alcumus ISOQAR, rzuca światło na często błędnie rozumianą koncepcję celów jakościowych.

 

Jeśli polityka jakości jest dokumentem w organizacji, który określa ogólny zamiar i kierunek organizacji w odniesieniu do jakości, wówczas cele jakościowe mogą być postrzegane jako kamienie milowe, które kierują organizację na właściwy tor.

 

Ale dlaczego cele jakości są tak ważne?

 

Jako audytor zawsze najłatwiej jest powiedzieć: „Ponieważ standard tak mówi.” Bardziej pomocny jest fakt, że są one podstawą systemu zarządzania jakością. Widziałem, jak setki organizacji wykorzystują proces ustalania celów, aby skłonić organizację do realizacji wspólnego celu, wyrażonego w polityce jakości.

 

Spójrzmy na standard. Norma zarządzania jakością ISO 9001 zawiera klauzulę 6.2.1, która wymaga od organizacji ustanowienia celów jakościowych na odpowiednich funkcjach, poziomach i procesach. Cele muszą uwzględniać obowiązujące wymagania i być odpowiednie dla zgodności produktów i usług oraz zwiększać zadowolenie klientów.

 

W przeciwieństwie do Polityki Jakości, która jest ustalana na najwyższym poziomie organizacji, cele jakościowe mogą być ustanowione dla organizacji jako całości, jak również specyficzne dla działu, zespołu, procesu lub projektu.

 

Istnieje prawdopodobnie kilkaset celów jakościowych w organizacji, na przykład finanse, HR, środowisko oraz zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego ważne jest, aby skupić się na najważniejszych celach jakościowych.

 

To sama organizacja decyduje, które funkcje, poziomy i procesy są istotne. Patrząc na procesy i wyniki, organizacja może wykorzystać proces ustalania celów, aby skoncentrować się na konkretnych wymaganiach, procesach wysokiego ryzyka lub obszarach wymagających poprawy.

 

Nacisk należy położyć na te procesy, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą do zadowolenia klienta. W końcu jest to system zarządzania jakością.

 

Kiedy organizacja zdecyduje się na swoje cele jakościowe, będzie musiała je uruchomić - zdecydować, co monitorować i mierzyć oraz jak wprowadzić ulepszenia. Aby upewnić się, że cele są konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i czasowe – najlepiej użyć metody SMART (nawet jeśli nie jest to wymóg standardu), według której cele powinny być:

S – Skonkretyzowane – pracownik musi konkretnie wiedzieć co ma zrobić;

M – Mierzalne – cel musi mieć swój wskaźnik, aby po jego realizacji móc sprawdzić czy działania były skuteczne;

A – Akceptowalne – cel musi być zaakceptowany przez osoby, które będą go realizować;

R – Realne – cel musi być możliwy do osiągnięcia;

T – Terminowe – cel powinien mieć określony termin jego realizacji;

 

Aby cele rzeczywiście miały znaczenie, należy je zakomunikować. Pracownicy muszą zrozumieć, w jaki sposób ich praca wspiera realizację celów.

 

Nie chodzi tylko o uświadomienie pracownikowi rzeczywistego celu, ale także upewnienie się, że rozumieją, jakie działania istnieją w celu zapewnienia poprawy. Ciągłe doskonalenie nie odbywa się poprzez posiadanie tajnych planów, ale poprzez wzmocnienie pozycji pracowników i uczynienie ich odpowiedzialnymi za realizację ich części celów.

 

Źródło: www.alcumusgroup.com

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności