Brexit a akredytacja UKAS

Jaki będzie wpływ Brexitu na akredytację UKAS?

Wiele osób zastanawia się, czy opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię może mieć wpływ na międzynarodowe uznanie akredytacji UKAS. W niniejszym artykule rozwiewamy wszystkie wątpliwości z tym związane.

 

Niezależnie od tego, czy Wielka Brytania opuści UE za porozumieniem czy bez niego, UKAS będzie nadal uznawana przez rząd Wielkiej Brytanii za jedyną krajową jednostkę akredytującą w Wielkiej Brytanii. Zostało to potwierdzone przez Departament ds. Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej oraz zostało włączone do Instrumentu Ustawowego opracowanego w ramach przygotowania Brexitu „Brak porozumienia”.

 

Międzynarodowe uznawanie akredytacji UKAS poprzez status sygnatariusza do wielostronnych umów z Międzynarodowym Forum Akredytacji (IAF) i Międzynarodowej Współpracy Akredytacji Laboratoriów (ILAC) pozostanie nienaruszone przez Brexit. W Europie UKAS zachowa swoje członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu w zakresie akredytacji (EA) i pozostanie sygnatariuszem wielostronnej umowy EA.

 

Dlatego cieszymy się, że możemy potwierdzić, że akredytacja UKAS dotycząca systemów zarządzania zachowa to samo międzynarodowe uznanie, na którym polegają nasi klienci.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies