Aktualizacja normy ISO 9004

Jakość i trwały sukces Organizacji - aktualizacja ISO 9004

System zarządzania jakością ISO 9001 to najpowszechniej certyfikowany standard. Dla wielu organizacji jakość ma bardzo istotny wpływ na ich funkcjonowanie i to właśnie te spółki działają na rynku od wielu lat.

 

Kluczem do sukcesu Organizacji jest norma ISO 9004, która zawiera wskazówki jak osiągnąć „trwały sukces”.

 

Normy ISO 9001 i ISO 9004 funkcjonują jako standardy od siebie niezależne, ale ich układ został zaprojektowany tak, aby się wzajemnie uzupełniały. ISO 9004 zawiera ramy oparte na zarządzaniu jakością, w oparciu o które organizacja może osiągnąć trwały sukces poprzez identyfikację mocnych i słabych stron oraz możliwości poprawy lub zmian. Zawarte są tu wskazówki dotyczące poprawy ogólnej jakości Organizacji poprzez zwiększenie poziomu dojrzałości w zakresie strategii, przywództwa, zasobów i procesów. ISO 9001 podaje wymagania, natomiast ISO 9004 je interpretuje.

 

Norma ISO 9004 rozszerza wymagania standardu ISO 9001 o następujące aspekty:

  • ukierunkowanie działań organizacji nie tylko na zadowolenie klientów, ale także na zadowolenie innych stron zainteresowanych;
  • stosowanie 8 zasad zarządzania jakością;
  • uwzględnienie takich elementów zasobów jak: informacje, dostawcy i partnerzy, zasoby naturalne, finanse;
  • ocenę finansową;
  • samoocenę;
  • proces ciągłego doskonalenia.

 

Obecnie trwają prace nad nowym wydaniem ISO 9004 – Zarządzanie Jakością, Jakość Organizacji, Wskazówki dotyczące osiągnięcia trwałego sukcesu.

 

Norma ta jest obecnie w fazie przeglądowej (ISO/DIS 9004), co oznacza, że zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu przed ostateczną publikacją, która ma nastąpić w 2018 roku.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności