7 zasad przywództwa poprzez służenie | ISOQAR

7 zasad przywództwa poprzez służenie

W systemach zarządzania takich jak ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 duży nacisk został położony na role, jaką w organizacji odgrywają przywódcy. Bez ich zaangażowania, aktywnej postawy, ciągłego doskonalenia organizacja nie ma szansy na odniesienie sukcesu na szybko zmieniającym się rynku. Powszechnie dobry lider kojarzy się ze stanowczością, zdecydowaniem oraz sprawnym kierowaniem pracą innych, co często mylone jest z zarządzaniem poprzez kontrolowanie oraz budowaniem autorytetu opartego na strachu i dystansie.

 

Od około 10 lat w literaturze branżowej pojawia się sformułowanie „przywództwo poprzez służenie”. Dla niektórych brzmi to jak oksymoron jednak menadżerowie coraz częściej dostrzegają zalety zarządzania w myśl tej idei. Polega ona na tym, że typowa hierarchia, w której pracownicy powinni służyć swoim szefom, jest wywrócona do góry nogami: to przywódcy służą swoim ludziom. Menadżerowie nie koncentrują się na nadzorowaniu pracowników, a zachęcają ich do brania odpowiedzialności za swoje działania. Jednocześnie zapewniając rozwój.

 

Wszyscy przywódcy, którzy zdecydowali się na ten model zarządzania podzielają dwa podstawowe przekonania na temat ludzi, którymi przewodzą, i angażują się w pięć praktyk, które wprowadzają te przekonania w życie ( w oparciu o książkę S. Chrisa Edmondsa: „The Culture Engine”)

 

1.Każda osoba ma wartość i zasługuje na uprzejmość, zaufanie i szacunek

2. Ludzie mogą osiągnąć wiele, jeśli zainspirują się czymś poza sobą

 

A oto 5 praktyk

3. Wyjaśniaj i wzmacniaj potrzebę służenia innym
Kształtuj członków swojego zespołu poprzez swoje słowa i działania, a także zachęcają swoich ludzi do rezygnacji z samolubnych zachowań na rzecz służenia innym.
4. Słuchaj uważnie i uważnie obserwuj
Naprawdę słuchaj swoich ludzi i aktywnie zabiegaj o ich udział, pomysły i opinie. Z czasem poznasz światopogląd każdego ze swoich pracowników i odpowiednio dostosujesz swoje podejście przywódcze.
5. Działaj jako bezinteresowny mentor
Poprzez kierowanie ludźmi możesz pomóc swoim pracownikom w nauce podstawowych umiejętności, które poprawią ich wydajność i rozwiną ich jako ludzi.
6. Wykazuj wytrwałość
Musisz mieć świadomość, że jedna lub dwie rozmowy mogą nie przynieść pożądanej zmiany w założeniach lub sposobie myślenia pracownika. Inwestuj czas, aby edukować i inspirować praktyki przywództwa pośród swoim członków zespołu. 
7. Miej świadomość, że ponosisz odpowiedzialność za zobowiązania swoje i innych. 
Zaakceptuj, że nikt nie jest doskonały, i wszyscy popełniają błędy - także przywódcy. Mając to na uwadze, należy dążyć do wysokich standardów wydajności, jakości usług i dostosowania wartości w całym zespole, a także ponosić odpowiedzialność za siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności